Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 10:10:53 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7822Tiêu đề: Có bảo toàn khối lượngtrong phóng xạ beta ?
Gửi bởi: huunam1993 trong 10:10:53 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
phong xạ beta co đặc điểm là bảo toàn được khối lượng.điều đó đúng không?


Tiêu đề: Trả lời: Có bảo toàn khối lượngtrong phóng xạ beta ?
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:16:54 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
phong xạ beta co đặc điểm là bảo toàn được khối lượng.điều đó đúng không?

Em cố gắng dùng tiêu đề ngắn gọn ! ( đã chỉnh lại cho em rồi đó !)

Xét một phóng xạ beta : [tex]X \rightarrow \beta + Y[/tex]

Đây là một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng nên ta có : [tex]\Delta E = (m_{X} - m_{Y} - m_{\beta })c^{2} > 0[/tex]

Nghĩa là [tex]m_{X} - m_{Y} - m_{\beta } > 0[/tex]

Khối lượng không bảo toàn !