Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 05:55:15 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7818Tiêu đề: xin thầy cố giúp Thời gian trong mạch LC???
Gửi bởi: quocnh trong 05:55:15 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
cho em hỏi thời gian hiệu điện thế cực đại đến khi cường độ dòng điện đạt cực đại trong mạch L C ngắn nhất là bao lâu? Em cám ơn ạ.( T/4 hay 3T/4 ). Xin thầy cô giải thích rõ khi nào là T/4 khi nào là 3T/4


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cố giúp Thời gian trong mạch LC???
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:34 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
cho em hỏi thời gian hiệu điện thế cực đại đến khi cường độ dòng điện đạt cực đại trong mạch L C ngắn nhất là bao lâu? Em cám ơn ạ.( T/4 hay 3T/4 ). Xin thầy cô giải thích rõ khi nào là T/4 khi nào là 3T/4
(Đề phải nói rõ điện thế trên cuộn dây hay tụ cực đại mới dựa trên đó mà ta phân biệt i bằng 0 đang tăng hay đang giảm)
Xét uL thì khi u_{Lmax} ==> i=0 (đang tăng) ==> i=I_0 sau T/4
Xét u_C thì khi u_{Cmax}==> i=0 (đang giảm) ==> i=I_0 sau 3T/4
(nếu xét đến độ lớn thì luôn = T/4)