Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:49:51 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7817Tiêu đề: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:49:51 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
1/Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch AB vào máy phát điện xoay chiều 1 pha thành 1 mạch kín. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi tốc độ quay của roto là n thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A và điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ dạt giá trị cực đại bằng 2 lần điện áp hiệu dụng điện trở thuần khi đó. Nếu tốc độ quay của roto là 2n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu? 2A, 4A, 1,26A, 1,41A

2/Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng  200g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B có khối lương 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s lúc t=0; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là [tex]\mu[/tex] = 0,01; lấy g = 10m/s2. Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể tư t=0 là:
        A.75cm/s                     B. 80cm/s.            C. 77 cm/s.             D. 79 cm/s
----thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:25:45 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
cau 2: Vận tốc cả 2 quả cầu sau va chạm V=mv/(m+M)=0,8m/s
Nếu không có ma sát 2 vật dao động với biên độ được xác điịnh
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}(m+M)V^{2}\Rightarrow A=4cm[/tex]
Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng , ra biên và về vị trí cân bằng nên quãng đường 2 vật đi được là S=A-x+A-2x+A-3x+A-4x= 4A-10x với x được tíng như sau
[tex]x=\frac{2Fms}{k}=\frac{2.(m+M)g\mu }{k}=\frac{2.0,25.10.0,01}{100}=0,05cm[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{1}{2}(m+M)V^{2}=\frac{1}{2}(m+M)v^{2}+Fms.S\Rightarrow 0,5.250.80^{2}=0,5.250v^{2}+0,01.10.250(16-10.0,05)\Rightarrow v=80cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 10:56:55 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
cau 2: Vận tốc cả 2 quả cầu sau va chạm V=mv/(m+M)=0,8m/s
Nếu không có ma sát 2 vật dao động với biên độ được xác điịnh
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}=\frac{1}{2}(m+M)V^{2}\Rightarrow A=4cm[/tex]
Gia tốc 2 vật đổi chiều 3 lần: 2 vật từ vị trí cân bằng ra biên rồi về vị trí cân bằng , ra biên và về vị trí cân bằng nên quãng đường 2 vật đi được là S=A-x+A-2x+A-3x+A-4x= 4A-10x với x được tíng như sau
[tex]x=\frac{2Fms}{k}=\frac{2.(m+M)g\mu }{k}=\frac{2.0,25.10.0,01}{100}=0,05cm[/tex]
Mặt khác [tex]\frac{1}{2}(m+M)V^{2}=\frac{1}{2}(m+M)v^{2}+Fms.S\Rightarrow 0,5.250.80^{2}=0,5.250v^{2}+0,01.10.250(16-10.0,05)\Rightarrow v=80cm/s[/tex]

sao quãng đường tính loằng ngoàng thế này ? bạn vẽ hình để giải thich rõ hơn thì tốt quá


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:06:06 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Khi đi ra biên độ quãng đường của nó giảm đi 1 đoạn x, từ biên về vị trí cân băng giảm đi 2x .........................do ma sátTiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:15:50 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Khi đi ra biên độ quãng đường của nó giảm đi 1 đoạn x, từ biên về vị trí cân băng giảm đi 2x .........................do ma sát


Vẽ hình minh họa đc không ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:49:27 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Tìm hiểu cách vẽ hinh ma không biết cách, tin hoc tôi kém lắm


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 03:05:36 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Ai giỏi tin thì vẽ giúp hình vẽ bài 2 cái ! Nghĩ hoài mà chưa hiểu được.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:14:13 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Ai giỏi tin thì vẽ giúp hình vẽ bài 2 cái ! Nghĩ hoài mà chưa hiểu được.
Hình vẽ đây, nhân tiện tính lại luôn nhé (ĐS khác 1 bạn phía trên)
+ Va chạm mềm [tex]==> v_{(m+M)} =\frac{mv}{m+M}= 0,8m/s[/tex]
+ 2 vật dính [tex]==> m'=250g, \omega=\sqrt{\frac{k}{(m+M)}}=20rad/s[/tex]
+ ĐLBTNL [tex]1/2kA^2-1/2m'v^2=-\mu.m'.g.A [/tex]
[tex]==> 50A^2 - 0,08 = -0,025A ==> A=3,975cm[/tex]
+ Sau 3 lần đổi chiều (a) vật đến [tex]x=0,025cm ==> v = 77cm/s[/tex]
(Chiều mũi tên trong hình là chiều a, vì gia tốc luôn hướng về VTCB, nó đoi chiều khi qua VTCB)


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 09:53:25 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi, giải thích kĩ hơn cho em hình vẽ đi, mũi tên nào là của m, M ? sao 2 mũi tên song song vậy mà sao biết được a đổi chiều 3 lần thì x=0,025 ? vât m,M xuất phát từ đâu nữa, e nhìn hình mà vẫn bế tắc quá.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:09:23 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
(http://nl2.upanh.com/b2.s13.d5/8f898820629372ff152b45e8ad78f554_43662102.1.jpg)

Khi vật chuyển động từ trái qua phải: Tại O1 ta có: Fdh = Fms ==> [tex]kx_{0} = \mu mg[/tex] ==> [tex]x_{o} = \frac{\mu mg}{k}[/tex]. Đây là VTCB của con lắc khi nó chuyển động từ trái qua phải và tại đây a đổi chiều, v cực đại trong nửa chu kì. Tương tự khi đi từ phải qua trái thì VTCB tại O2 (a đổi chiều). Cứ thế mà luận cho đến lần thứ 3 bạn à
Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:15:56 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Còn b1 nữa kìa, ai trả lời giúp đi ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:23:04 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
1/Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch AB vào máy phát điện xoay chiều 1 pha thành 1 mạch kín. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi tốc độ quay của roto là n thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A và điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ đạt giá trị cực đại bằng 2 lần điện áp hiệu dụng điện trở thuần khi đó. Nếu tốc độ quay của roto là 2n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu? 2A, 4A, 1,26A, 1,41A

- Khi roto quay với tốc độ n: U1 = a.n

[tex]U_{C1max} \Leftrightarrow Z_{C1}Z_{L1} = R^{2} + Z_{L1}^{2}[/tex] (1)

Vì UC1 = 2UR (1) ==> [tex]U_{C1}U_{L1} = \frac{U_{C1}^{2}}{4} + U_{L1}^{2}[/tex] ==> [tex]Z_{L1} = \frac{Z_{C1}^{2}}{2}[/tex]

==> [tex]I_{1} = \frac{U1}{Z1} = \frac{a.n}{\sqrt{\frac{Z_{C1}^{2}}{4} +(\frac{Z_{C1}}{2} - Z_{C1})^{2}}} = \frac{a.n.\sqrt{2}}{Z_{C1}}[/tex] (3)

- Khi roto quay với tốc độ 2n vòng: U2 = a.2n

[tex]Z_{C2} = \frac{Z_{C1}}{2}[/tex]; [tex]Z_{L2} = 2Z_{L1} = Z_{C1}[/tex]

==> [tex]I_{2} = \frac{a.2n}{\sqrt{\frac{Z_{C1}^{2}}{4} + (Z_{C1} - \frac{Z_{C1}}{2})^{2}}} = \frac{a.2n.\sqrt{2}}{Z_{C1}}[/tex]  (4)

Từ (3) và (4) ==> I2 = 2I1 = 4A


QKS giải bài này không chuẩn !

Giả thiết :  điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ đạt giá trị cực đại không thể đơn giản là

[tex]U_{C1max} \Leftrightarrow Z_{C1}Z_{L1} = R^{2} + Z_{L1}^{2}[/tex]

Vì kết quả này chỉ đúng khi U hai đầu mạch là không đổi ! Trong khi bài toán này U lại phụ thuộc vào tần số quay của rôto !


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:28:46 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
1/Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch AB vào máy phát điện xoay chiều 1 pha thành 1 mạch kín. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi tốc độ quay của roto là n thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A và điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ dạt giá trị cực đại bằng 2 lần điện áp hiệu dụng điện trở thuần khi đó. Nếu tốc độ quay của roto là 2n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu? 2A, 4A, 1,26A, 1,41A

Ờ ha. Cảm ơn thầy Dương nhé. Em giải lại nhờ th xem :D
- Khi roto quay với tốc độ n: U1 = a.n

[tex]U_{C} = \frac{a.n.\frac{1}{c.n}}{\sqrt{R^{2} + (b.n - \frac{1}{c.n})^{2}}} = \frac{a.\frac{1}{c}}\sqrt{{R^{2} + (b.n - \frac{1}{c.n})^{2}}}[/tex]

==> UCmax khi ZL1 = ZC1 = 2R ==> [tex]I1 = \frac{a.n}{R}[/tex] (1)- Khi roto quay với tốc độ 2n vòng: U2 = a.2n

[tex]Z_{C2} = \frac{Z_{C1}}{2} = R[/tex]; [tex]Z_{L2} = 2Z_{L1} = 4R[/tex]

==> [tex]I_{2} = \frac{a.2n}{\sqrt{R^{2} + (4R - R)^{2}}} = \frac{a.2n}{R\sqrt{10}}[/tex] (2)


Từ (1) và (2) ==> I2 = 1,264911064(A) Đáp án C
Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:48:34 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
1/Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch AB vào máy phát điện xoay chiều 1 pha thành 1 mạch kín. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi tốc độ quay của roto là n thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A và điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ dạt giá trị cực đại bằng 2 lần điện áp hiệu dụng điện trở thuần khi đó. Nếu tốc độ quay của roto là 2n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu? 2A, 4A, 1,26A, 1,41A
đặt E=kn, ZL=k1.n, ZC=k2/n
TH1:n,Ucmax,I=2A
[tex]Uc=I.Z_C=\frac{kn}{\sqrt{(k1n-k2/n)^2+R^2}}.\frac{k2}{n}[/tex]
để [tex]U_{cmax}==> k1n=k2/n[/tex]
Mặt khác [tex]Uc=2UR ==> ZC=2R ==> k2/n=2R=k1.n[/tex]
[tex]==> I=kn/R ==> kn=2R[/tex]
Th2:
[tex]I=\frac{2kn}{\sqrt{(2k1.n-\frac{k2}{2n})^2}+R^2}[/tex]
[tex]==> I=\frac{4R}{\sqrt{(4R-R)^2+R^2}}[/tex]
[tex]==> I=\frac{4}{\sqrt{10}}=1,26(A)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:03:18 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Cách bày em chưa hiểu lắm thầy có thể giải thích rõ được không, néu cho K1n=K2/n giá trị này lam k2/n nhỏ đi thì liệu Uc có lớn nhất được không


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:11:24 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Vậy là bài toán này khi tốc độ quay của roto là n thì nó phải thoả mán 2 điều kiện I=2A và Uc max=2Ur có phải không ạ. Cảm ơn các thầy


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:17:26 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Vậy là bài toán này khi tốc độ quay của roto là n thì nó phải thoả mán 2 điều kiện I=2A và Uc max=2Ur có phải không ạ. Cảm ơn các thầy
đúng thế


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: KSH_Blow trong 02:06:39 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi cho em hỏi cái mũi tên trên cùng của thầy tại đó có đổi chiều ơhải không thầy nếu vậy là thành 4 mất rồi với cho em hỏi là đi từ biên này sang kia thì giảm 0,025 mà sao thầy trừ 0,5 luôn vậy hay tại em hiểu sai  vấn đề


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện, 1 bài dđ cơ nhờ mn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:16:34 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi cho em hỏi cái mũi tên trên cùng của thầy tại đó có đổi chiều ơhải không thầy nếu vậy là thành 4 mất rồi với cho em hỏi là đi từ biên này sang kia thì giảm 0,025 mà sao thầy trừ 0,5 luôn vậy hay tại em hiểu sai  vấn đề
Phần quãng đường lúc đầu thì con lắc đang chuyển động chậm ==> chiều a ngược hướng chuyển động (hướng về phía O), khi đi đến vị trí x=A=3,975 thì nó đổi chiều CĐ và chuyển động nhanh, lúc này chiều a cùng chiều chuyễn động, do vậy chiều gia tốc vẫn hướng về phía O (chưa đổi chiều). Đi từ biên này đến biên kia biên độ giảm 2.|x0|=0,05