Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 09:55:50 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7815Tiêu đề: Hai câu hỏi khó đề thi thử thầy cô giúp em
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 09:55:50 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một bệnh nhân được trị xạ bằng đồng vị phóng xạ để dùng tia gamma diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là [tex]\inline \Delta[/tex]t=10 phút. Cứ sau 5 tuần thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám lại và tiếp tục trị xạ. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T=70 ngày và vẫn dùng nguồn phóng xạ đã sử dụng trong lần đầu. Vậy lần trị xạ thứ 2 phải tiến hành trong thời gian bai lâu để bệnh nhân được trị xạ với cùng một lượng tia gamma như lần 1? ( Coi [tex]\inline \Delta[/tex]t<< T )
A.20 phút
B.17 phút
C.14 phút
D.10 phút

Câu 2:Một kĩ thuật được dùng để xác định tuổi của các dòng nham thạch xa xưa có tên gọi là kĩ thuật kali-argon. Đồng vị phóng xạ K40 có chu kì bán rã là 1,28 tỉ năm phân rã [tex]\inline \beta[/tex] tạo thành đồng vị Ar40. Do Argon là khí nên không có trong dòng nham thạch nó thoát ra ngoài. Nhưng khi nham thạch hóa rắn toàn bộ Ar tạo ra phân rã bị giữ lại trong đó. Một nhà địa chất phát hiện được một cục nham thạch và sau khi đo đạc phát hiện rằng tỉ lệ giữa số nguyên tử Ar và K là 0,12. Hãy tính tuổi của cục nham thạch?
A.209 triệu năm
B.10,9 tỉ năm
C.20,9 triệu năm
D.2,09 tỉ năm
Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó đề thi thử thầy cô giúp em
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:24:12 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một bệnh nhân được trị xạ bằng đồng vị phóng xạ để dùng tia gamma diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là [tex]\inline \Delta[/tex]t=10 phút. Cứ sau 5 tuần thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám lại và tiếp tục trị xạ. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T=70 ngày và vẫn dùng nguồn phóng xạ đã sử dụng trong lần đầu. Vậy lần trị xạ thứ 2 phải tiến hành trong thời gian bai lâu để bệnh nhân được trị xạ với cùng một lượng tia gamma như lần 1? ( Coi [tex]\inline \Delta[/tex]t<< T )
A.20 phút
B.17 phút
C.14 phút
D.10 phút

Thầy Quang Dương đã giải quyết rồi bạn: XEM LỜI GIẢI (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5537.msg26121#msg26121)


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó đề thi thử thầy cô giúp em
Gửi bởi: kydhhd trong 10:31:55 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
cau1: 14 phut


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó đề thi thử thầy cô giúp em
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:20 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một bệnh nhân được trị xạ bằng đồng vị phóng xạ để dùng tia gamma diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là [tex]\inline \Delta[/tex]t=10 phút. Cứ sau 5 tuần thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám lại và tiếp tục trị xạ. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T=70 ngày và vẫn dùng nguồn phóng xạ đã sử dụng trong lần đầu. Vậy lần trị xạ thứ 2 phải tiến hành trong thời gian bai lâu để bệnh nhân được trị xạ với cùng một lượng tia gamma như lần 1? ( Coi [tex]\inline \Delta[/tex]t<< T )
A.20 phút
B.17 phút
C.14 phút
D.10 phút
Số hạt mà người này xạ trị trong lần thứ 1: [tex]\Delta N=N_0(1-2^{-10/T})=6,876.10^{-5}N_0[/tex]
Sau 5 tuần số hạt còn lại là [tex]N=N_0.2^{\frac{-5}{T}}=0,707N_0[/tex]
Số hạt mà người này xạ trị trong lần thứ 2 :
[tex]\Delta N=0,707N_0(1-2^{\frac{-t}{T}})=6,876.10^{-5}.N_0[/tex]==> t~14 phút


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó đề thi thử thầy cô giúp em
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:48:17 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 2:Một kĩ thuật được dùng để xác định tuổi của các dòng nham thạch xa xưa có tên gọi là kĩ thuật kali-argon. Đồng vị phóng xạ K40 có chu kì bán rã là 1,28 tỉ năm phân rã [tex]\inline \beta[/tex] tạo thành đồng vị Ar40. Do Argon là khí nên không có trong dòng nham thạch nó thoát ra ngoài. Nhưng khi nham thạch hóa rắn toàn bộ Ar tạo ra phân rã bị giữ lại trong đó. Một nhà địa chất phát hiện được một cục nham thạch và sau khi đo đạc phát hiện rằng tỉ lệ giữa số nguyên tử Ar và K là 0,12. Hãy tính tuổi của cục nham thạch?
A.209 triệu năm
B.10,9 tỉ năm
C.20,9 triệu năm
D.2,09 tỉ năm
[tex]\frac{N_{Ar}}{N_K}=\frac{\Delta N_{K}}{N_K} = 2^{\frac{t}{T}}-1=0,12[/tex] ==> t~209 triệu năm


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Hai câu hỏi khó đề thi thử thầy cô giúp em
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 12:40:32 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

[/quote]
Số hạt mà người này xạ trị trong lần thứ 1: [tex]\Delta N=N_0(1-2^{-10/T})=6,876.10^{-5}N_0[/tex]
Sau 5 tuần số hạt còn lại là [tex]N=N_0.2^{\frac{-5}{T}}=0,707N_0[/tex]
Số hạt mà người này xạ trị trong lần thứ 2 :
[tex]\Delta N=0,707N_0(1-2^{\frac{-t}{T}})=6,876.10^{-5}.N_0[/tex]==> t~14 phút
[/quote]

Thầy lần trị xạ thứ 2 là chu kì bán rã T=100800 phải hok thầy, sao mà tính ko giống đáp án 14 phút?