Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thucuyen94 trong 09:16:07 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7814Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp bt Hóa 10 HKII!
Gửi bởi: thucuyen94 trong 09:16:07 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
xin lỗi a chị và thầy cô, thay dấu mũi tên là dấu =, e ko ghi đúng kí hiệu hh của chất đc đâu ạk
1/ viết pthh thể hiện sơ đồ sau(ghi rõ đk pứ nếu có, mỗi mũi tên là một pt)
 a/ KI=KBr=KCl=Cl2=h2so4=so2=s=h2s=nahs
 b/ h2s=nahs=na2s=h2s=so2=s=so2=na2so3=na2so4=baso4
 c/ zns=so2=h2s=na2s=nahs=na2so4
 d/ s=fes=so2=na2s03=nahso3=baso3
 e/ fes2=so2=so3=h2so4=cuso4=cucl2=agcl=cl2=kclo3
2/một hợp chất sunfua của kim loại hóa trị 2, trong đó S chiếm 33.33%theo khối lượng. Xác định kim loại R.
3/Cho m(g) hỗn hợp gồm Zn và Al. Chia làm 2 phần = nhau.
phần 1/ cho pứ hoàn toàn với dd h2so4 loãng, dư thu đc 0.896(l) khí h2(đktc)
phần 2/ cho pứ hoàn toàn với h2so4 đặc nguội thu đc 0.224(l) khí so2(đktc)
tính thành phần % khối lượng từng chất trong hh đầu.
3/cho 7.6 g hh gồm Fe, Mg, Cu vào dd h2so4 đặc nguội dư thì thu đc 6.16(l) so2(đktc). Phần ko tan cho tác dụng với đ hcl dưthu đc 1.12(l) khí(đktc)tính %khối lượng của mỗi kim loại trong hh đầu
nhờ các a chị giải dùm em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp bt Hóa 10 HKII!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:17:10 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
PT tự viết nhé,cái nì dễ mòa  8-x 8-x

Vì đây là Hóa lớp 10 nên không thể giải theo cách trắc nghiệm được,chỉ có thể giải như một bài toán Tự luận vậy ,vì thế PT bạn tự viết lấy nhé(tôi làm nhẩm lun nhé khỏi viết PT nên bạn tự hiểu hệ số của ẩn ở đâu mà cóa)

R hóa trị 2 -->CTPT của X là RS
Ta có %S chiếm 33,33% ---> [tex]\frac{33,33}{100}=\frac{32}{32+R}[/tex]
-->R=64-->R là Cu
3.Gọi x mol:Zn,y mol:Al
Chia hh làm 2 phần bằng nhau -->x=2x' và y=2y'
TN1: ta có x'+3y'/2 =0,04
TN2: Chỉ có Zn tác dụng với H2SO4 đặc nguội,Al thụ động hóa (sẵn nói luôn Fe và Cr cũng thế nhé)
Áp dụng đl bảo toàn e ta được 2x'=0,01*2 -->x'=0,01 từ đó tính được y'=0,02
(Lớp 10 ko bik học đl này chưa,nếu học rồi thì áp dụng vào nếu ko thì cứ viết pt ra mà tìm số mol 8-x)
Vậy trong hh ban đầu cóa 0,02 mol Zn và 0,04 mol Al Vậy m=2,38g
-->%mZn=54,6% và %mAl=45,4%
3) Như đã nói ở trên Fe ko tác dụng với H2S04 đặc nguội .Gọi x:Mg,y:Cu
Phần không tan đó là Fe --->nFe=nH2=0,05 mol--->mFe=2,8g
-->mhh còn lại =7,6-2,8=4,8g
Ta có (Viết PTPU) :))
24x +64y=4,8
Áp dụng đl bảo toàn e ta có 2x+2y=0,275*2 <-->x+y=0,275 giải Pt ra nghiệm âm(đề sai oài)