Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 08:36:25 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7811Tiêu đề: bai tap phong xa.can giai dap
Gửi bởi: huunam1993 trong 08:36:25 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/n54.jpg)
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/n55.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: bai tap phong xa.can giai dap
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:57:27 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
chuyển bài toán thành:nếu sau t1 thì máy đếm đc n1 xung, nếu sau t2=3t1 thì đếm đc [tex]n_2=(\frac{9}{64}+1)n_1=\frac{73}{64}n_1[/tex]
 xung.ta có
[tex]\frac{n_1}{n_2}=\frac{1-2^{-t1/T}}{1-2^{-3t1/T}}=\frac{1-2^{- t1/T}}{1-(2^{-t1/T})^3}=\frac{73}{61}\Rightarrow 2^{-t1/T}=\frac{1}{8}\Rightarrow T=3t_1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai tap phong xa.can giai dap
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:23:03 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 2[tex]\frac{n_2}{n_1}=\frac{n_02^{-1ngay/T}(1-2^{-1'/T})}{n_0(1-2^{-1'/T})}=\frac{112}{340}\Rightarrow T\approx 15h[/tex]