Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 08:24:54 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7810Tiêu đề: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ
Gửi bởi: santacrus trong 08:24:54 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
1/Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10pit (cm). Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động
A: 1,2m/s và 0            B: 2m/s và 1,2m/s          C: 1,2m/s và 1,2m/s         D: 2m/s và 0
----thanks----


2/Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = 2cos(50pit)(cm) và u2= 3cos(50pit + pi )(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). ĐiểmM trên mặt nước cách hai nguồn sóng S1,S2 lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S2M là
A.4               B.5            C.6          D.7

3/ Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu
A: chiều dài của dây treo càng nhỏ
B: khối lượng của quả cầu càng lớn
C: chiều dài của dây treo càng lớn
D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ

----thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:30:19 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
1/Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10pit (cm). Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động
A: 1,2m/s và 0            B: 2m/s và 1,2m/s          C: 1,2m/s và 1,2m/s         D: 2m/s và 0

he he. khỏi cần phải tính toán. Đ.án C. vì 2 tốc độ cần tính phải = nhau.
[tex]v_{TB}=\frac{A}{\frac{T}{4}}=\frac{n4A}{T}=1,2m/s[/tex]  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:00:58 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
3/ Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu
A: chiều dài của dây treo càng nhỏ
B: khối lượng của quả cầu càng lớn
C: chiều dài của dây treo càng lớn
D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ

góc lệch [tex]\alpha[/tex]  khi treo con lắc vào điện trường theo phương ngang được tính:

[tex]tan\alpha =\frac{\left|q \right|E}{m}[/tex]

nếu con lắc lệch ra góc alpha rồi triệt tiêu điện trường thì biên con lắc là alpha, phụ thuộc m. nên đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:25:27 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
1/Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10pit (cm). Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động
A: 1,2m/s và 0            B: 2m/s và 1,2m/s          C: 1,2m/s và 1,2m/s         D: 2m/s và 0

he he. khỏi cần phải tính toán. Đ.án C. vì 2 tốc độ cần tính phải = nhau.
[tex]v_{TB}=\frac{A}{\frac{T}{4}}=\frac{n4A}{T}=1,2m/s[/tex]  ^-^

Nữ nhi nên chỉnh lại [tex]v=\frac{n4A}{nT}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:49:41 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
2/Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = 2cos(50pit)(cm) và u2= 3cos(50pit + pi )(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). ĐiểmM trên mặt nước cách hai nguồn sóng S1,S2 lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S2M là
A.4               B.5            C.6          D.7
bước sóng [tex]\lambda =\frac{v}{f}=4cm[/tex]
số điểm dao động trên MS2 được xác định

[tex]MS_1 - MS_2 < (k+0,5)\lambda < S_1S_2 - S_2S_2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow -1,5 < k < 4,5[/tex]
vậy có 6 điểm.Tiêu đề: Trả lời: nhờ m.n giải giúp dao động và sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:59:32 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
2/Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = 2cos(50pit)(cm) và u2= 3cos(50pit + pi )(cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). ĐiểmM trên mặt nước cách hai nguồn sóng S1,S2 lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S2M là
A.4               B.5            C.6          D.7

cách khác nữa là bạn nhận xét: M cách S1 12cm, cách S2 16 cm, nên M nằm về phía trái trung trực của S1S2, trung trực này là vân cực tiểu vì 2 nguồn ngược pha.

tại M: [tex]\frac{\left[d_1 - d_2 \right]}{\lambda }=1[/tex]

nên M thuộc vân cực tiểu thứ nhất tính từ trung trực.

tìm số điểm dao động với biên cực đại trên S1S2:
[tex]\frac{-S_1S_2}{\lambda }< (k+0,5)\lambda < \frac{S_1S_2}{\lambda }[/tex]

tìm được 10 điểm. từ trung trực đến S2 có 5 điểm, từ trung trực đến M có 1 điểm. vậy trên MS2 có 6 điểm.