Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 07:54:13 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7809Tiêu đề: 2 BT phong xa.can giai dap
Gửi bởi: huunam1993 trong 07:54:13 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/0125.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT phong xa.can giai dap
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:07:55 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 1:
[tex]\frac{H}{H_0}=2^{-t/T}=\frac{1}{128}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{t}{T}=7\Rightarrow T=15h[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 BT phong xa.can giai dap
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:07:56 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/0125.jpg)
Câu27 Ta có H=H0/128 mà H=H0.2-t/T<--> 7=105/T -->T=15h
Câu28. Ta có H/H0=0,9375 <-->0,9475=1-2-t/T<-->1/16=2-t/T-->T=3,8 ngày


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT phong xa.can giai dap
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:10:36 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 2:
giảm 93,75% <=> giảm 16 lần
làm hoàn toàn tương tự bài 1 => T=3,8 ngày