Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:04:13 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7808Tiêu đề: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:04:13 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 1: cho 1 điểm A cách nguồn sóng khoảng 2x trên mặt chất lỏng và phương trình sóng của điểm A là u(A)=a[tex]\cos \omega t+\varphi )[/tex]. số điểm có phương trình sóng u=a[tex]\cos (\omega t+2\pi x/\lambda +\varphi )[/tex] là
A: 1 điểm                           C: vô số điểm tạo thành 1 đường tròn
B: 2 điểm                           D: vô số điểm tạo thành những đường tròn
( em nghĩ là D nhưng đáp án là C.. ???)

câu 2: lúc đầu 1 CLLX đang dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc [tex]\omega[/tex] theo phương nằm ngang. tới vị trí cân bằng thì khối lượng giảm còn 1 nửa. phương trình dao động điều hòa lúc sau, với gốc thời jan tại vtcb và li độ đang tăng là
A: A[tex]\cos (\omega t-\pi /2)[/tex]
B:[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}\cos (\omega t-\pi /2)[/tex]
C:[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}\cos (\sqrt{2}\omega t-\pi /2)[/tex]
D:A[tex]\cos (\sqrt{2}\omega t-\pi /2)[/tex]
(em chọn D nhưng đáp là C...mong m0i người chỉ ạ!)
câu 3: mạch dao đọng gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10[tex]^{-4}[/tex] và 1 tu điện có điện dung C=3nF. R=2[tex]\Omega[/tex]. để duy trì dao động điện từ trong mạch với điện áp cực đại Uo=6V trên tụ điện thì  phải dùng nguồn cung cấp cho mạch dao động có suất điện động 12V. công suất bù đắp cho mạch và công suất của nguồn cung cấp là :
Đ/s: 0,9mW, 0,255W
( em chỉ bít lm cs bù đắp thôi, còn cs của nguồn cung cấp thì k biết, lần đầu gặp. :D)

câu 4: 1 CLĐ có khối lg m, điện tích q đang dao động điều hòa trong mặt phẳng đứng. đúng lúc nó đến vị trí lệch cực đại thì ta tạo ra 1 điện trường có đường sức từ thẳng đứng. đại lượng nao sau đây không thay đôi:
A:tốc độ cực đại                    C: cơ năng
B: biên đô                             D: chu kì dao động

câu 5: cho 2 nguồn sóng cơ kết hợp trên mặt chất lỏng. tại cùng thời điểm, thì dao động tổng hợp của những điểm trên đoạn nối 2 nguồn
A: cùng pha                                                 C: thuộc các vân cực tiểu thì cùng pha
B:thuộc các vân cực đại thì cùng pha               D: chia làm 2 nhóm điểm ngược pha nhau
( câu này thầy có thể chọn đáp án và giải thích thêm cho em những đáp án kia sai ở đâu nhé. ^-^.)

câu 6: 1 máy biến áp có lõi tốt, điện trở các bối dây khác không, hiệu suất 80%. cuộn sơ cấp csos 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. 2 đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở thuân 100[tex]\Omega[/tex] và độ tự cảm 318mH. hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. hai đầu cuộn sơ cấp được đặt điện áp xoay chiều có Ú=100V, f=50Hz. cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là:
D/s: 3,2A
( câu này cho em hỏi thêm nhé:hiệu suất 80% và hệ số công suất mạch sơ cấp ở đây có ý nghĩa gì hả thầy, phần này em k đc hiểu bản chất cho lắm, mong thầy giúp em hiểu ạ, cảm ơn thầy! :x)

câu 7: 1 CLĐ đang dao động trong bình chân không, sau đó mở van cho không khí tràn vào. choi như không khi không gây ra lực cản. chu kì của CLĐ thay đổi như thế nào?
A: tăng                              C: không đổi
B: gảim                               D: thay đổi

câu 8: cho 2 điểm M,N đang dao động điều hòa trên cùng 1 phương  quanh 1 VTCB với các pt lần lượt là: x1= A1[tex]\cos (\omega t+\varphi 1)[/tex] ; x2= A2[tex]\cos (\varpi t+\varphi 2)[/tex] thì điểm M:
A: đứng yên đối với N
B: dao động quanh điểm N
C: dao động tuần hoàn quanh điểm N
D: dao động điểu hòa quanh điểm N

câu 9: 1 CLLX  dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, có  độ biến dạng tại VTCB là [tex]\Delta lo[/tex].gập đôi lò xo và mắc với vạt có khối lượng tăng gấp đôi, thì trong quá trình dao động theo phương thẳng đứng có xảy ra hiện tuong véc tơ lực kéo về trùng với vecto trọng lực. điều kiện của biên độ dao động là
A: A=0,5[tex]\Delta lo[/tex]
B: A# [tex]\Delta lo[/tex]
C: [tex]\Delta lo[/tex][tex]\leq[/tex]A
D: A[tex]\geq 0,5\Delta lo[/tex]

cau 10: trong 1 hộp đen có các linh kiện ghép nối tiếp. khi đặt vào mạch u=U[tex]\sqrt{2}[/tex][tex]\cos \omega t[/tex] thì i=I[tex]\sqrt{2}\sin (\omega t+\pi /2)[/tex]. khi tăng tần số lên [tex]\sqrt{2}[/tex] lần thì mạch có hệ số công suất là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex].nếu giảm tần số đi 2 lần thì hệ số công suất và các linh kiện trong hộp đen là
A:0,426; RLC
B: 0,426; LC
C: 1; RLC
D:1; LC

 P/S: phù...đánh cũng thấy mệt.hì! làm phiền mọi người rồi! cảm ơn mọi người nhiều ạ! :D


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:38:56 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Em hỏi quá nhiều trong một lúc thì phải? Một topic như vầy hỏi 4 câu là vừa rồi.


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:34:07 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 5: cho 2 nguồn sóng cơ kết hợp trên mặt chất lỏng. tại cùng thời điểm, thì dao động tổng hợp của những điểm trên đoạn nối 2 nguồn
A: cùng pha                                                 C: thuộc các vân cực tiểu thì cùng pha
B:thuộc các vân cực đại thì cùng pha               D: chia làm 2 nhóm điểm ngược pha nhau
( câu này thầy có thể chọn đáp án và giải thích thêm cho em những đáp án kia sai ở đâu nhé. ^-^.)

[tex]u_{M} = 2Acos\frac{\Pi (d2-d1)}{\lambda }cos(\omega t - \frac{\Pi (S1S2)}{\lambda })[/tex]

Độ lệch pha giữa M vs nguồn:

+ [tex]\Delta \varphi = \frac{\Pi (S1S2)}{\lambda }[/tex] nếu  [tex]cos\frac{\Pi (d2-d1)}{\lambda } > 0[/tex]

+ [tex]\Delta \varphi = \frac{\Pi (S1S2)}{\lambda } + \Pi [/tex] nếu  [tex]cos\frac{\Pi (d2-d1)}{\lambda } < 0[/tex]

Nếu S1S2 = số nguyên lần bước sóng thì đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:37:18 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

câu 2: lúc đầu 1 CLLX đang dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc [tex]\omega[/tex] theo phương nằm ngang. tới vị trí cân bằng thì khối lượng giảm còn 1 nửa. phương trình dao động điều hòa lúc sau, với gốc thời jan tại vtcb và li độ đang tăng là
A: A[tex]\cos (\omega t-\pi /2)[/tex]
B:[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}\cos (\omega t-\pi /2)[/tex]
C:[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}\cos (\sqrt{2}\omega t-\pi /2)[/tex]
D:A[tex]\cos (\sqrt{2}\omega t-\pi /2)[/tex]
(em chọn D nhưng đáp là C...mong m0i người chỉ ạ!)

[tex]v_{max} = A\sqrt{\frac{k}{m}} = A'\sqrt{\frac{k}{\frac{m}{2}}} \Rightarrow A' = \frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:46:52 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 1: cho 1 điểm A cách nguồn sóng khoảng 2x trên mặt chất lỏng và phương trình sóng của điểm A là u(A)=a[tex]\cos \omega t+\varphi )[/tex]. số điểm có phương trình sóng u=a[tex]\cos (\omega t+2\pi x/\lambda +\varphi )[/tex] là
A: 1 điểm                           C: vô số điểm tạo thành 1 đường tròn
B: 2 điểm                           D: vô số điểm tạo thành những đường tròn
( em nghĩ là D nhưng đáp án là C.. ???)


- Phương trình dao động của nguồn: [tex]u_{o} = acos(\omega t + \frac{4\Pi x}{\lambda })[/tex]

==> những điểm có phương trình: u=a[tex]\cos (\omega t+2\pi x/\lambda +\varphi )[/tex] cách nguồn khoảng 3x ==> thuộc đường tròn bán kính R = 3x Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:09:09 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 5: cho 2 nguồn sóng cơ kết hợp trên mặt chất lỏng. tại cùng thời điểm, thì dao động tổng hợp của những điểm trên đoạn nối 2 nguồn
A: cùng pha                                                 C: thuộc các vân cực tiểu thì cùng pha
B:thuộc các vân cực đại thì cùng pha               D: chia làm 2 nhóm điểm ngược pha nhau
( câu này thầy có thể chọn đáp án và giải thích thêm cho em những đáp án kia sai ở đâu nhé. ^-^.)

[tex]u_{M} = 2Acos\frac{\Pi (d2-d1)}{\lambda }cos(\omega t - \frac{\Pi (S1S2)}{\lambda })[/tex]

Độ lệch pha giữa M vs nguồn:

+ [tex]\Delta \varphi = \frac{\Pi (S1S2)}{\lambda }[/tex] nếu  [tex]cos\frac{\Pi (d2-d1)}{\lambda } > 0[/tex]

+ [tex]\Delta \varphi = \frac{\Pi (S1S2)}{\lambda } + \Pi [/tex] nếu  [tex]cos\frac{\Pi (d2-d1)}{\lambda } < 0[/tex]

Nếu S1S2 = số nguyên lần bước sóng thì đáp án D

Không cần ĐK S1S2 = số nguyên lần bước sóng đâu, các điểm trên đường nối hai nguồn có tính chất giống sóng dừng, các điểm đó chỉ đồng pha hay ngược pha thôi ==> D


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:52:50 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

câu 2: lúc đầu 1 CLLX đang dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc [tex]\omega[/tex] theo phương nằm ngang. tới vị trí cân bằng thì khối lượng giảm còn 1 nửa. phương trình dao động điều hòa lúc sau, với gốc thời jan tại vtcb và li độ đang tăng là
A: A[tex]\cos (\omega t-\pi /2)[/tex]
B:[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}\cos (\omega t-\pi /2)[/tex]
C:[tex]\frac{A}{\sqrt{2}}\cos (\sqrt{2}\omega t-\pi /2)[/tex]
D:A[tex]\cos (\sqrt{2}\omega t-\pi /2)[/tex]
(em chọn D nhưng đáp là C...mong m0i người chỉ ạ!)

[tex]v_{max} = A\sqrt{\frac{k}{m}} = A'\sqrt{\frac{k}{\frac{m}{2}}} \Rightarrow A' = \frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
Đáp án C
Quỷ kiến sầu ơi, cho mình hỏi thế v(max) k thay đối sao, tại sao nhỉ ???? vậy cơ năng ở đây có ddc bảo toàn k?mình làm theo kiểu đó thì A lại k đổi cơ? giải thích giùm mình nhé ^^.


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:54:55 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Em hỏi quá nhiều trong một lúc thì phải? Một topic như vầy hỏi 4 câu là vừa rồi.
vâng em biết mà thầy!hì! :D, 1 đề của thầy giáo em mà em mắc đến từng này câu nên em muốn hỏi luôn. thầy thông cảm cho em nhé!hì! và giải giúp em đi.hì! cảm ơn thầy nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:39:01 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
câu 3: mạch dao đọng gồm cuộn dây có độ tự cảm L=1,2.10[tex]^{-4}[/tex] và 1 tu điện có điện dung C=3nF. R=2[tex]\Omega[/tex]. để duy trì dao động điện từ trong mạch với điện áp cực đại Uo=6V trên tụ điện thì  phải dùng nguồn cung cấp cho mạch dao động có suất điện động 12V. công suất bù đắp cho mạch và công suất của nguồn cung cấp là :
Đ/s: 0,9mW, 0,255W
Công suất bù đắp đủ để duy trì điện áp trên tụ là 6V chính bằng công suất tỏa nhiệt trên R
[tex]==> P=\frac{RCU_{0c}^2}{2L}=0,9mW[/tex]
Công suất nguồn cung cấp cho mạch:
[tex]P=U.I=\frac{U}{\sqrt{2}}.\frac{U_0\sqrt{C}}{\sqrt{L}}=0,255W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:48 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

câu 4: 1 CLĐ có khối lg m, điện tích q đang dao động điều hòa trong mặt phẳng đứng. đúng lúc nó đến vị trí lệch cực đại thì ta tạo ra 1 điện trường có đường sức từ thẳng đứng. đại lượng nao sau đây không thay đôi:
A:tốc độ cực đại                    C: cơ năng
B: biên đô                             D: chu kì dao động
+ Ta có [tex]W = wd + wt = 1/2mv^2+mgh[/tex]
khi đến biên [tex]Wd=0, wt=mg'h[/tex]
==> cơ năng thay đổi
+ [tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g'}}[/tex] ==> T thay đổi luôn
+ ĐLBTCN [tex]1/2mvmax^2=mgh'[/tex] ==> vmax thay đổi luôn.
==> Biên độ không thay đổi


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:48:35 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
câu 7: 1 CLĐ đang dao động trong bình chân không, sau đó mở van cho không khí tràn vào. choi như không khi không gây ra lực cản. chu kì của CLĐ thay đổi như thế nào?
A: tăng                              C: không đổi
B: gảim                               D: thay đổi
Khi có KK xuất hiện lực đẩy AS hướng lên ==> g'<g ==> T tăng


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:01:54 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
câu 8: cho 2 điểm M,N đang dao động điều hòa trên cùng 1 phương  quanh 1 VTCB với các pt lần lượt là: x1= A1[tex]\cos (\omega t+\varphi 1)[/tex] ; x2= A2[tex]\cos (\varpi t+\varphi 2)[/tex] thì điểm M:
A: đứng yên đối với N
B: dao động quanh điểm N
C: dao động tuần hoàn quanh điểm N
D: dao động điểu hòa quanh điểm N
Vị trí điểm M so với điểm N : [tex]X=x1-x2 = A_1.cos(\omega.t+\varphi_1)+A_2.cos(\omega.t+\varphi_2)[/tex][tex]==> X=A.cos(\omega.t+\varphi)[/tex]
==> Dao động điểu hòa quanh N


Tiêu đề: Trả lời: 10 câu lí bị hóc+ hay cần thầy cô giải đáp gấp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:20:33 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
cau 10: trong 1 hộp đen có các linh kiện ghép nối tiếp. khi đặt vào mạch u=U[tex]\sqrt{2}[/tex][tex]\cos \omega t[/tex] thì i=I[tex]\sqrt{2}\sin (\omega t+\pi /2)[/tex]. khi tăng tần số lên [tex]\sqrt{2}[/tex] lần thì mạch có hệ số công suất là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex].nếu giảm tần số đi 2 lần thì hệ số công suất và các linh kiện trong hộp đen là
A:0,426; RLC
B: 0,426; LC
C: 1; RLC
D:1; LC
TH1 : u,i đồng pha ==> cộng hưởng điện hoặc chỉ có R
Th2: Khi tăng,giảm tần số mà HSCS thay đổi ==> Mạch có L,R,C và lúc đầu đang xãy ra công hưởng
==>ZL=ZC
Khi [tex]f'=\sqrt{2}f ==> ZL'=\sqrt{2}ZL;ZC'=ZC/\sqrt{2}[/tex]
[tex]==> tan(\varphi)=\frac{\sqrt{2}ZL-ZL/\sqrt{2}}{R}=1 ==> R=ZL/\sqrt{2}[/tex]
khi [tex]f'=f/2 ==> ZL'=ZL/2;ZC'=2ZC[/tex]
[tex]==>tan(\varphi)=\frac{2ZL-ZL/2}{R}=3\sqrt{2}/2==> cos(\varphi)=0,426[/tex]