Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 06:37:50 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7807Tiêu đề: Khe F trong ống chuẩn trực máy quang phổ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 06:37:50 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì các vạch quang phổ sẽ thay đổi như thế nào?

Các thầy giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Khe F trong ống chuẩn trực máy quang phổ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:52:16 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì các vạch quang phổ sẽ thay đổi như thế nào?

Các thầy giúp em với ạ.

Theo mình nghĩ thế này: Quang phổ thu được trên tấm phim của buồng tối là tập hợp các ảnh của khe F ==> mở rộng khe F 1 chút thì ảnh của nó trên phim cũng cũng rộng ra ==> Cách vạch sẽ rộng hơn khi chưa mở rộng


Tiêu đề: Trả lời: Khe F trong ống chuẩn trực máy quang phổ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 07:47:12 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì các vạch quang phổ sẽ thay đổi như thế nào?

Các thầy giúp em với ạ.

Theo mình nghĩ thế này: Quang phổ thu được trên tấm phim của buồng tối là tập hợp các ảnh của khe F ==> mở rộng khe F 1 chút thì ảnh của nó trên phim cũng cũng rộng ra ==> Cách vạch sẽ rộng hơn khi chưa mở rộng
Thầy mình cũng nói vậy nhưng mình không hiểu vì sao nó là ảnh của khe F