Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: saumuon2007 trong 01:20:04 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7803Tiêu đề: Các thầy cô trả lời giúp em
Gửi bởi: saumuon2007 trong 01:20:04 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Người bị cận thị khi nhìn vật ở xa vô cùng thì mắt có phải điều tiết hay không. Và người viễn thị cũng vậy???Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cô trả lời giúp em
Gửi bởi: kydhhd trong 01:43:31 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Người bị cận thị không nhì được các vật ở xa vô cùng. Người bị viễn thị khi nhìn vật ở xa vô cùng thi mắt khong điều tiết


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cô trả lời giúp em
Gửi bởi: saumuon2007 trong 01:47:56 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Thầy có thể giải thích rõ không, vì mắt viên thị khi nhìn vật ở cực viễn mắt vẫn phải điều tiết cơ mà, mà cực viên ở vô cùng
Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cô trả lời giúp em
Gửi bởi: kydhhd trong 02:11:06 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Uk tôi nhầm mắt viễn khi nhìn vật ở vô cùng vẫn phải điều tiết