Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:54:50 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7795Tiêu đề: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:54:50 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm bụng, B là một điểm nút gần A nhất, C là một điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8 cm. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại A có độ lớn bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A.0,2 m/s   
B.0,6 m/s   
C.1,6 m/s   
D.0,8 m/s

Câu 2: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A.134,72 V   
B.146,67 V   
C.330 V   
D.359,26 V
Câu 2 hình như lúc trước em có đưa lên rồi nhưng hình như chưa ai giải, h lại gặp trong đề này nữa, nhờ mọi người giải hộ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kokomi trong 11:25:32 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Bài 1. Mình giúp bạn bài 1 nha
AC = 2BC = 8cm---> AC = 2BC = lamda/6= 8--->lamda = 48cm
khoảng thời gian ngắn nhất li độ A có độ lớn bằng biên độ tại C là T/6 = 0,1s---> T = 0,6s
Vậy v = lamda/T = 0,8m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:27:24 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm bụng, B là một điểm nút gần A nhất, C là một điểm nằm giữa AB với AC = 2BC = 8 cm. Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại A có độ lớn bằng biên độ tại C là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A.0,2 m/s   
B.0,6 m/s   
C.1,6 m/s   
D.0,8 m/s
[tex]AB=\lambda/4 ==> AC=2BC=2/3AB =8cm ==> \lambda=48cm[/tex]
Dùng công thức sóng dừng ==> biên độ tại C là [tex]a_C=A_{bung}.sin(2\pi.4/48)=A_{bung}/2[/tex]
GT: thời gian li độ [tex]A_{bung}/2[/tex] dịch chuyển đến  VTCB là [tex]0,05 ==> T/12=0,05 ==> T=0,6s[/tex]
==> v=80cm/s=0,8m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: proC2nc trong 11:53:17 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Câu 2: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A.134,72 V   
B.146,67 V   
C.330 V   
D.359,26 V
Câu 2 hình như lúc trước em có đưa lên rồi nhưng hình như chưa ai giải, h lại gặp trong đề này nữa, nhờ mọi người giải hộ

[/quote]
Bài này khó ở chỗ là công suất ban đầu thay đổi.
trong trường hợp 1 công suất ban đầu là P1.có Php1
trong trường hợp 2 công suất ban đầu là P2.có Php2
do công suất tiêu thụ không đổi nên P1-Php1=P2-Php2
Php1=0,4P1
Php2=0,1P2
thay vào ta dc P1/P2=1,5
0,4P1=R*[P1^2][/U^2*Cosphi^2](1)
0,1P2=R*[P2^2][/U'^2*cospji^2](2)
lấy (1) chia cho (2)
ta đc U'=359,26V,đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 11:56:36 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi giải thích kĩ giùm em chỗ  li độ tại a bằng c đi thầy,bằng đường tròn nha thầy


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: linh1594 trong 02:18:00 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
thầy ơi.thầy viết chỗ li độ của a bằng biên độ của c hơi khó hiểu.thầy giải thích cho chúng em đi thầy!!!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và truyền tải điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:59:19 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Thầy ơi giải thích kĩ giùm em chỗ  li độ tại a bằng c đi thầy,bằng đường tròn nha thầy


Xem hình bên dưới.

 ~O) Biên độ tại A (bụng): [tex]a_{A}=A_{bung}[/tex], biên độ điểm C: [tex]a_{C}=\frac{A_{bung}}{2}[/tex]

 ~O) Ta tính được [tex]\left\{\begin{matrix} \alpha =\frac{\pi }{3}} & \\ \beta =\frac{\pi }{6}& \end{matrix}\right.[/tex]

 ~O) Thời gian điểm A quét cung [tex]2 \alpha[/tex] và cung [tex]2 \beta[/tex] lần lượt là:

[tex]\left\{\begin{matrix} \Delta t_{2 \alpha}= \frac{T}{3}} & \\ \Delta t_{2 \beta }= \frac{T}{6} & \end{matrix}\right.[/tex]

 ~O) Dễ thấy thời gian ngắn nhất điểm A có cùng li độ với điểm C là: [tex]\Delta t= \Delta t_{2 \beta }= \frac{T}{6}[/tex]