Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: VictorHuyga trong 10:09:01 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7792Tiêu đề: Mạch điện xoay chiều khó (trả lời bạn linh1594)
Gửi bởi: VictorHuyga trong 10:09:01 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7749.0

Mình làm trên word, bạn down về xem nhé. Mình có gì sai thì chỉnh giúp nhé. Thanhs bạn. 


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều khó (trả lời bạn linh1594)
Gửi bởi: KSH_Blow trong 12:25:59 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Bạn ui sao 2 góc đó cùng bằng alpha vậy


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều khó (trả lời bạn linh1594)
Gửi bởi: VictorHuyga trong 06:34:54 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Đầu bài cho mà bạn ơi. [tex]\alpha = (\vec{U}_{AM};\vec{U}_{AB})[/tex]
Còn ta chứng mưng được:  [tex](\vec{U}_{MB};\vec{U}_{R})=\alpha[/tex] theo ký hiệu góc bằng nhau trên hình mà mình đánh dấu.
Thanks bạn đã xem bài mình!