Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 09:44:06 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7791Tiêu đề: nhờ m.n giúp bài giao thoa 3 bức xạ
Gửi bởi: santacrus trong 09:44:06 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Trong thí nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời ba bức xạ có bước sóng λ1, λ2, λ2 . Biết hai điểm M và N nằm cáh vân sáng trung tâm những khoảng xM và xN
1. Tính số vân sáng quan sát được nằm từ M đến N
2. Tính số vân có màu khác vân sáng trung tâm nằm từ M đến N
3. Tính số vân sáng riêng rẽ của ba bức xạ nằm từ M đến N

------thanks-------


Tiêu đề: Trả lời: nhờ m.n giúp bài giao thoa 3 bức xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:54:28 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Nếu bạn muốn hỏi phương pháp chung để giải dạng toán này thì nên đọc bài giảng này của thầy Nguyễn Văn Đạt:

Giao thoa ánh sáng nhiều thành phần đơn sắc (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1237-giao-thoa-anh-sang-nhieu-thanh-phan-don-sac-)