Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 04:35:40 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7788Tiêu đề: CẦN HỎI ĐÁP ÁN 2 BT vật lí hạt nhân
Gửi bởi: huunam1993 trong 04:35:40 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/0197.jpg)

(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/0198.jpg)

vd11.minh tinh ra kq #
vd9.thi ra 5/4
===> chả biết sai ở đâu nữaTiêu đề: Trả lời: CẦN HỎI ĐÁP ÁN 2 BT vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:10:15 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012


vd11.minh tinh ra kq #
vd9.thi ra 5/4
===> chả biết sai ở đâu nữacũng có lẽ đề sai.
anh em mình đối chiếu đáp án nha
bài 1. N=1,1685 .1020
bài 2. em cũng ra 5/4


Tiêu đề: Trả lời: CẦN HỎI ĐÁP ÁN 2 BT vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:45:56 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
sai đáp án chứ còn ở đâu nữa :D
vd11: [tex]N=N_0.2^(-\frac{t}{T})= \frac{m_0}{222}.N_A.2^(-\frac{t}{T})[/tex]
[tex]= 1,1685.10^(20)[/tex]
vd9:
[tex]\frac{\Delta N_A}{\Delta N_B}=\frac{N_0.(1-2^-^4)}{N_0.(1-2^-^2)}= \frac{5}{4}[/tex]