Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 12:56:51 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7787Tiêu đề: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 12:56:51 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho D = 1,25 m; a = 0,5 mm; L = 3 cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1, 2 là    [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m. Có 71 vân sáng, nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cũng thuộc hai mép ngoài của màn. Tìm [tex]\lambda _{3}[/tex] ?.
A.   1,09 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,12 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,32 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,33 [tex]\mu[/tex]m
+
+
+
+
+
Xin nhờ Thầy, Cô, Smod, Mod giúp em bài này em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ, giải chi tiết cho em nha, thank


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 01:08:04 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng. Nguồn sáng gồm 3 bức xạ đỏ, lục, lam để tạo ánh sáng trắng. Bước sóng của ánh sáng đỏ, lục, lam theo thứ tự là 0,64 mm; 0,54 mm; 0,48 mm. Vân sáng trung tâm là vân sáng trắng ứng với sự chồng chập của 3 vân sáng bậc k = 0 của các bức xạ đỏ, lục, lam. Vân sáng trắng đầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đỏ ?.
A.   Bậc 23      B. Bậc 12      C. Bậc 22      D. Bậc 27
+
+
+
+
+
Xin nhờ Thầy, Cô, Smod, Mod giúp em bài này em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ, giải chi tiết cho em nha, thank


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:25:15 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng. Nguồn sáng gồm 3 bức xạ đỏ, lục, lam để tạo ánh sáng trắng. Bước sóng của ánh sáng đỏ, lục, lam theo thứ tự là 0,64 mm; 0,54 mm; 0,48 mm. Vân sáng trung tâm là vân sáng trắng ứng với sự chồng chập của 3 vân sáng bậc k = 0 của các bức xạ đỏ, lục, lam. Vân sáng trắng đầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đỏ ?.
A.   Bậc 23      B. Bậc 12      C. Bậc 22      D. Bậc 27
tại vị trí trùng:
[tex]k_1.\lambda _1 = k_2.\lambda _2 = k_3.\lambda _3[/tex]
suy ra: [tex]k_2 = \frac{32}{27}.k_1[/tex]
[tex]k_3 = \frac{4}{3}.k_1[/tex]
để k2 và k3 nguyên thì k1 phải là bội số chung của 3 và 27.
vậy k1 nhỏ nhất là 27.tại vị trí k1 = 27 cũng là vs trắng đầu tiên cùng màu O.


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:47:23 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho D = 1,25 m; a = 0,5 mm; L = 3 cm. Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ 1, 2 là    [tex]\lambda _{1}[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m, [tex]\lambda _{2}[/tex] = 0,4 [tex]\mu[/tex]m. Có 71 vân sáng, nhưng có 3 vân sáng do kết quả trùng nhau của 3 hệ vân trên. Biết 2 vân trùng nhau ngoài cũng thuộc hai mép ngoài của màn. Tìm [tex]\lambda _{3}[/tex] ?.
A.   1,09 [tex]\mu[/tex]m      B. 0,12 [tex]\mu[/tex]m      C. 0,32 [tex]\mu[/tex]m      D. 0,33 [tex]\mu[/tex]m
+
+
+
+
+
Xin nhờ Thầy, Cô, Smod, Mod giúp em bài này em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ, giải chi tiết cho em nha, thank

Em lấy đề thi này ở đâu?
Người ra đề chắc là dị nhân nên có thể quan sát được một trong bốn bước sóng của đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 02:52:44 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Dạ em lấy trong đề của Boxmath đó Anh, nên em không biết mới đưa đề lên


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:55:20 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
ủa sao e giải và gửi bài lên nhưng k được vậy ban quản trị?


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:08:05 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Dạ em lấy trong đề của Boxmath đó Thầy, nên em không biết mới đưa đề lên
Bạn uocchothoigiantrolai_95 chú ý dòng chữ màu đỏ in đậm mà mình sửa lại nhé :D


Tiêu đề: Trả lời: Những Bài Tập Thắc Mắc Ôn Thi Đại Học
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 03:09:07 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
à em xin lỗi em không có biết thì ra đó là "Thầy" em xin lỗi vâng em cảm ơn smod đã nhắc nhở em  :D :D :D