Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 10:41:41 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7780Tiêu đề: Sóng dừng & QĐ nhờ mọi người!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:41:41 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
1.Sóng dừng xuất hiện trên dây với tần só f = 5 Hz. GỌi thứ tị các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút sóng, P là điểm bụng sóng nằm gần O nhất( M, N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 1/20 s và 1/15 s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0,2cm. Bước sóng của sợi dây là:
A 3                 B 4,8                C.1,2    D.4,8
 
2.Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cẩu kim loại đặt cô lập về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu mã của e quang điện đúng bằng 1 nửa A của KL. Chiếu bức xạ có f2 = f1 + f vào quả cầu thì thế điện cưc max của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ f vào quả cầu KL thì thế điện cực max là bao nhiêu???
A. 4V1                       B.2,5V1               C.3V1             D.2V1

Bài 1 vẽ hình thì tốt quá cám ơn các thầy trước ạ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng,QK nhờ mọi người!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:58:52 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
2.Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cẩu kim loại đặt cô lập về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V1 và động năng ban đầu mã của e quang điện đúng bằng 1 nửa A của KL. Chiếu bức xạ có f2 = f1 + f vào quả cầu thì thế điện cưc max của quả cầu là 5V1. Hỏi chiếu riêng bức xạ f vào quả cầu KL thì thế điện cực max là bao nhiêu???
A. 4V1                       B.2,5V1               C.3V1             D.2V1

Bài 1 vẽ hình thì tốt quá cám ơn các thầy trước ạ ^-^
coi ở đây nè:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7488.msg34926#msg34926 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7488.msg34926#msg34926)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng & QĐ nhờ mọi người!!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:07:08 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
cau1:
Thời gian phần tử P có li độ bằng biên độ ở M và N là [tex]1t=(\frac{1}{15}-\frac{1}{20})=1/60s\Rightarrow t=1/120s[/tex]Đây là thời gian P có li độ bằng biên độ tai M và N gần nhất(bạn vẽ hình ra sẽ thấy )
Vận tốc sóng là v=MN/t=0.2:1/120=24m/s
lamda=v/f=24/5=4,8m


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng,QK nhờ mọi người!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:13:34 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
1.Sóng dừng xuất hiện trên dây với tần só f = 5 Hz. GỌi thứ tị các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút sóng, P là điểm bụng sóng nằm gần O nhất( M, N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 1/20 s và 1/15 s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0,2cm. Bước sóng của sợi dây là:
A 3                 B 4,8                C.1,2    D.4,8
+ Thời gia đi từ li độ có độ lớn bằng biên độ tại M(tạm gọi lido M) là 1/20 ==> Thời gian đi từ lido M về VTCB hết [tex]1/40 = T/8 ==> a_M=A_{bung}/\sqrt{2}=A_{bung}.sin(2\pi.d/\lambda) [/tex]
[tex]==> 2\pi.d/\lambda ==> dm=\lambda/8[/tex]
+ Lý luận Tương tự ta có N cách nút [tex]dn=\lambda/6[/tex]
[tex]==> MN=\lambda/24=0,2 ==> \lambda=4,8cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng & QĐ nhờ mọi người!!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:13:50 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
go nham
2t=1/15-1/60...........> t=1/120s...............


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng,QK nhờ mọi người!!
Gửi bởi: qquynh trong 08:51:47 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
1.Sóng dừng xuất hiện trên dây với tần só f = 5 Hz. GỌi thứ tị các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút sóng, P là điểm bụng sóng nằm gần O nhất( M, N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 1/20 s và 1/15 s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0,2cm. Bước sóng của sợi dây là:
A 3                 B 4,8                C.1,2    D.4,8
+ Thời gia đi từ li độ có độ lớn bằng biên độ tại M(tạm gọi lido M) là 1/20 ==> Thời gian đi từ lido M về VTCB hết [tex]1/40 = T/8 ==> a_M=A_{bung}/\sqrt{2}=A_{bung}.sin(2\pi.d/\lambda) [/tex]
[tex]==> 2\pi.d/\lambda ==> dm=\lambda/8[/tex]
+ Lý luận Tương tự ta có N cách nút [tex]dn=\lambda/6[/tex]
[tex]==> MN=\lambda/24=0,2 ==> \lambda=4,8cm[/tex]
Thầy giải thích rõ hơn cho em với ạ!!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng,QK nhờ mọi người!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:41:58 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
1.Sóng dừng xuất hiện trên dây với tần só f = 5 Hz. GỌi thứ tị các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao cho O là điểm nút sóng, P là điểm bụng sóng nằm gần O nhất( M, N thuộc đoạn OP). Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 1/20 s và 1/15 s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0,2cm. Bước sóng của sợi dây là:
A 3                 B 4,8                C.1,2    D.4,8
+ Thời gia đi từ li độ có độ lớn bằng biên độ tại M(tạm gọi lido M) là 1/20 ==> Thời gian đi từ lido M về VTCB hết [tex]1/40 = T/8 ==> a_M=A_{bung}/\sqrt{2}=A_{bung}.sin(2\pi.d/\lambda) [/tex]
[tex]==> 2\pi.d/\lambda ==> dm=\lambda/8[/tex]
+ Lý luận Tương tự ta có N cách nút [tex]dn=\lambda/6[/tex]
[tex]==> MN=\lambda/24=0,2 ==> \lambda=4,8cm[/tex]
Thầy giải thích rõ hơn cho em với ạ!!
Hy vọng em xem hình em hiểu.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng & QĐ nhờ mọi người!!
Gửi bởi: KSH_Blow trong 12:04:10 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi giải thích bằng đường tròn giùm em cái chỗ mà T/8 thầy ơi