Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 09:09:22 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7776Tiêu đề: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: beokute trong 09:09:22 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
cho 1 khối phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. Chu kỳ bán rã của chúng lần lượt là  T1=2h. T2=3h. Sau 6h độ phóng xạ của khối chất còn lại là bn?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:28:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
cho 1 khối phóng xạ có độ phóng xạ Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau. Chu kỳ bán rã của chúng lần lượt là  T1=2h. T2=3h. Sau 6h độ phóng xạ của khối chất còn lại là bn?

Bài này giải trong Diễn đàn rồi, ở đây Bài số 7 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6931)Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:30:40 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
ở đó các bạn làm chưa ra kq mà thầy. em cũng chưa ra đc bài đó, thầy giúp em luôn đi  :D


Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: kydhhd trong 10:36:08 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
xem
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7682.msg35817#msg35817


Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:12:08 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
mình cũng giải như bạn, nhưng có vẻ hơi điêu, vì làm như thế mới ra được kết quả nhưng 2 cái Ho ban đầu thì không hiểu được vì sao nó lại như thế


Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:28:17 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
mình cũng giải như bạn, nhưng có vẻ hơi điêu, vì làm như thế mới ra được kết quả nhưng 2 cái Ho ban đầu thì không hiểu được vì sao nó lại như thế

Cách giải của milocuame hợp lí hơn . Nghĩa là đáp án sai hết rồi !


Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 05:42:24 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_b%C3%A1n_r%C3%A3

thầy giải thích hộ em chỗ "Đại lượng phân rã có thể là tích của nhiều quá trình phân rã với các hằng số phân rã khác nhau. Ví dụ, xét quá trình phân rã với hai hằng số phân rã λ1 λ2, tương tự trên, ta có chu kỳ bán rã tương ứng là: T1/2=[tex]\frac{ln2}{\lambda1 + \lambda2 }[/tex]"

đó có phải là chu kì bán rã trung bình và nó không đổi phải không thầy


Tiêu đề: Trả lời: 1 bai toan vat ly hat nhan can cac ban giup
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:06:31 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_k%E1%BB%B3_b%C3%A1n_r%C3%A3

thầy giải thích hộ em chỗ "Đại lượng phân rã có thể là tích của nhiều quá trình phân rã với các hằng số phân rã khác nhau. Ví dụ, xét quá trình phân rã với hai hằng số phân rã λ1 λ2, tương tự trên, ta có chu kỳ bán rã tương ứng là: T1/2=[tex]\frac{ln2}{\lambda1 + \lambda2 }[/tex]"

đó có phải là chu kì bán rã trung bình và nó không đổi phải không thầy


Theo tôi đại lượng   T1/2=[tex]\frac{ln2}{\lambda1 + \lambda2 }[/tex]" không thể là chu kỳ bán rã của hợp chất được ! Vì không phải là thời gian để số hạt nhân giảm còn một nửa !