Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 07:06:26 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7773Tiêu đề: Lý thuyết kim loại kiềm thổ
Gửi bởi: the_blood159 trong 07:06:26 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Trong các câu sau đây, câu nào đúng về hidroxit kim loại kiềm thổ
A: tan dễ trong nước
B: đều là bazo7 mạnh
C: có 1 hidroxit lưỡng tính
D: điều chế bắng cho các oxit tác dụng với nước

Còn câu này nữa
Dùng [tex]H_2SO_4[/tex] loãng phân biệt dc các chất nào trong số các chất này Ba, Mg, Al, Ag
Em biết phân biệt dc Ba, Ag, nhưng Al, Mg thì dùng [tex]H_2SO_4[/tex] loãng, em bó tay


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết kim loại kiềm thổ
Gửi bởi: ankenz trong 08:04:48 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Trong các câu sau đây, câu nào đúng về hidroxit kim loại kiềm thổ
A: tan dễ trong nước
B: đều là bazo7 mạnh
C: có 1 hidroxit lưỡng tính
D: điều chế bắng cho các oxit tác dụng với nước

Còn câu này nữa
Dùng [tex]H_2SO_4[/tex] loãng phân biệt dc các chất nào trong số các chất này Ba, Mg, Al, Ag
Em biết phân biệt dc Ba, Ag, nhưng Al, Mg thì dùng [tex]H_2SO_4[/tex] loãng, em bó tay


cho H2S04
-AL sủi bọt mép
-Ba sủi bọt,kết tủa không tan
-Ag không hiện tượng
-Mg sủi bọt và tan


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết kim loại kiềm thổ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:05:31 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Đáp án A  sai vì Be không tác dụng với H20 ở nhiệt độ thường, Mg tác dụng chậm với H20
Be(OH)2 ko là bz mạnh và Be(OH)2 là hidroxit lưỡng tính vì tác dụng với cả axit và bazo -->Da C đúng