Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 06:10:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7770Tiêu đề: 1 câu DĐ cơ cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 06:10:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Trong thời gian chuyển tiếp của một dao động cưỡng bức, cả chu kỳ và biên độ dao động đều tăng theo cấp số cộng sau mỗi nửa chu kỳ. Tần số của ngoại lực cưỡng bức f = 0,5Hz. Biên độ dao động ở giai đoạn ổn định là A = 10cm, công sai của cấp số tăng biên độ là a = 0,5cm. Chu kỳ đầu tiên của giai đoạn chuyển tiếp có giá trị T1 = 0,5s. Xác định thời gian của giai đoạn chuyển tiếp ban đầu đó?
-----thanks-------


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu DĐ cơ cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 07:33:04 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Đáp án của đề:
A.12,5s
B.10,5s
C.14,5s
D.đáp số khác
Lời giải trên thì cho ra đáp số D rồi ! thanks
Nhưng bạn giải thích rõ biểu thức thời gian chuyển tiếp tại sao như vậy được không ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu DĐ cơ cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:22:23 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Trong thời gian chuyển tiếp của một dao động cưỡng bức, cả chu kỳ và biên độ dao động đều tăng theo cấp số cộng sau mỗi nửa chu kỳ. Tần số của ngoại lực cưỡng bức f = 0,5Hz. Biên độ dao động ở giai đoạn ổn định là A = 10cm, công sai của cấp số tăng biên độ là a = 0,5cm. Chu kỳ đầu tiên của giai đoạn chuyển tiếp có giá trị T1 = 0,5s. Xác định thời gian của giai đoạn chuyển tiếp ban đầu đó?
A.12,5s
B.10,5s
C.14,5s
D.đáp số khác
-----thanks-------

Mọi hôm đọc đề ko kỹ ko chú ý đến dòng màu đỏ  m:-s

Giải lại nhé:

- Gọi n là số nửa chu kì chuyển tiếp.

- Biên độ:
[tex]A_{n+1} = A_{1} + n.a[/tex] ==> n = 20 (với A1 coi gần = 0)

- Chu kì: đặt [tex]t_{i} = \frac{T_{i}}{2}[/tex] là thời gian chuyển tiếp trong nửa chu kì thứ i

Ta có: [tex]t_{1} + t_{2} = 2t_{1} + d = 0,5[/tex] và [tex]t_{n-1} + t_{n} = 2t_{n-1} + d = \frac{1}{f} = 2[/tex]

==> [tex]t_{n-1} - t_{1} = 0,75[/tex]

Mặt khác: [tex]t_{n-1} = t_{1} + (n-2)d [/tex] ==> [tex]d = \frac{1}{24}[/tex]

Từ [tex]t_{1} + t_{2} = 2t_{1} + d = 0,5[/tex] ==> [tex]t_1 = \frac{11}{48}[/tex]

- Thời gian chuyển tiếp: [tex]t = \frac{n(2t_1 + (n -1)d}{2} = \frac{20(2\frac{11}{48} + (20 -1).\frac{1}{24})}{2} = 12,5s[/tex]  Đáp án A

Mọi người kiểm tra lại biến đổi dùm em nha  mhu-)