Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 10:28:21 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7762Tiêu đề: Trạng thái dừng nguyên tử
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:28:21 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Nhờ thầy và các bạn giải thích hộ em một câu trong trạng thái dừng nguyên tử:

Cho biết các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hidro theo công thức En=-13,6/n[tex]^{2}[/tex](eV).
Tại sao trong dãy Laiman thì bước sóng nhỏ nhất được tính:
[tex]\lambda[/tex] min = hc / (-E1) mà không phải [tex]\lambda[/tex] min = hc / (E1 - E2)


Tiêu đề: Trả lời: Trạng thái dừng nguyên tử
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:44:09 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Cho biết các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hidro theo công thức En=-13,6/n[tex]^{2}[/tex](eV).
Tại sao trong dãy Laiman thì bước sóng nhỏ nhất được tính:
[tex]\lambda[/tex] min = hc / (-E1) mà không phải [tex]\lambda[/tex] min = hc / (E1 - E2)


Với các vạch trong Laiman ta có: [tex]\frac{hc}{\lambda } = E_{n} - E_{1}[/tex]

==> [tex]\lambda _{min}[/tex] khi [tex]E_{n} = -\frac{13,6}{n^{2}} = E_{max}[/tex] <==> n = vô cùng hay [tex]E_{vô cung} = - \frac{13,6}{vocung^{2}} = 0[/tex]

* Còn [tex]\lambda[/tex] min = hc / (E2 - E1) ứng với [tex]\lambda _{max}[/tex] lập luận tương tự trên!
Tiêu đề: Trả lời: Trạng thái dừng nguyên tử
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:04:57 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Lần sau bạn chú ý đặt tên topic: tên topic phải thật ngắn gọn, rõ ràng.

Topic này ban đầu có tên quá dài: Nhờ thầy và các bạn giải thích hộ em một câu trong trạng thái dừng nguyên tử

nên tôi đã sửa lại tên thành:Trạng thái dừng nguyên tử

Bạn nên xem quy định đặt tên topic: Quy định về cách đặt tên chủ đề (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.0)

Việc nhờ giúp bạn có thể ghi trong nội dung topic mà, như vậy tên sẽ ngắn gọn và rõ ràng, không làm ảnh hưởng đến bài trả lời.

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Trạng thái dừng nguyên tử
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:25:54 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Cho biết các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hidro theo công thức En=-13,6/n[tex]^{2}[/tex](eV).
Tại sao trong dãy Laiman thì bước sóng nhỏ nhất được tính:
[tex]\lambda[/tex] min = hc / (-E1) mà không phải [tex]\lambda[/tex] min = hc / (E1 - E2)


Với các vạch trong Laiman ta có: [tex]\frac{hc}{\lambda } = E_{n} - E_{1}[/tex]

==> [tex]\lambda _{min}[/tex] khi [tex]E_{n} = -\frac{13,6}{n^{2}} = E_{max}[/tex] <==> n = vô cùng hay [tex]E_{vô cung} = - \frac{13,6}{vocung^{2}} = 0[/tex]

* Còn [tex]\lambda[/tex] min = hc / (E2 - E1) ứng với [tex]\lambda _{max}[/tex] lập luận tương tự trên!

Vậy nếu đề bài yêu cầu tìm [tex]\lambda[/tex]min thì ta áp dụng công thức  hc / (E2 - E1) hay là  hc / - E1 vậy Quỷ Kiến Sầu>>>>>>>>>>>


Tiêu đề: Trả lời: Trạng thái dừng nguyên tử
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:33:28 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
à, mình nghĩ nhầm, đúng rồi  =))    ho:)