Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 08:40:56 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7759Tiêu đề: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: qquynh trong 08:40:56 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?

B2: Trong thí nghiệm với khe Iang, 2 khe S1 , S2  được chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng là [tex]\lambda 1=400nm; \lambda 2=500nm; \lambda 3=600nm.[/tex]. Trên màn quan sát thu được hệ thông vân giao thoa, trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân sáng ?

B3:  Tại mặt nước nằm ngang , có 2 nguồn kết hợp dao động theo phương thẳng dứng với phương trình là [tex]u1=a\sin(40\Pi t +\frac{\Pi }{6}) cm; u2=asin(40\Pi t +\frac{\Pi }{2})cm.[/tex] 2 nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và B cách nhau 18cm .Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v=120 cm/s. Gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sso cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là bao nhiêu?..


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:42:16 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?

- Phương trình dao động của hai con lắc:
 [tex]x1 = Acos(10\Pi t)[/tex]

 [tex]x2 = -Acos(10\Pi t)[/tex]

- Hai vật gặp nhau: x1 = x2 ==> [tex]cos(10\Pi t) = 0 \Rightarrow t = +-\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex]

==> t/g giữa hai lần gặp nhau liên tiếp thôi


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:48:58 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

B2: Trong thí nghiệm với khe Iang, 2 khe S1 , S2  được chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng là [tex]\lambda 1=400nm; \lambda 2=500nm; \lambda 3=600nm.[/tex]. Trên màn quan sát thu được hệ thông vân giao thoa, trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân sáng ?


[tex]\frac{k1}{k2} = \frac{5}{4}[/tex]; [tex]\frac{k2}{k3} = \frac{6}{5}[/tex]; [tex]\frac{k3}{k1} = \frac{2}{3}[/tex]

==> k1:k2:k3 = 15:12:10

Giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có: 14 + 11 + 9 = 34 cực đại của 3 bức xạ trong đó:
 + 15/5 - 1 = 2 vạch là kq của 1 trùng 2
 + 12/6 - 1 = 1 vạch là kq của 2 trung 3
 + 10/2 - 1 = 4 vạch là kq của 3 trùng 1

Vậy số vân sáng ta quan sát được: 34 - 2 - 4 - 1 = 27 vạch


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:56:58 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

B3:  Tại mặt nước nằm ngang , có 2 nguồn kết hợp dao động theo phương thẳng dứng với phương trình là [tex]u1=a\sin(40\Pi t +\frac{\Pi }{6}) cm; u2=asin(40\Pi t +\frac{\Pi }{2})cm.[/tex] 2 nguồn đó tác động lên mặt nước tại 2 điểm A và B cách nhau 18cm .Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v=120 cm/s. Gọi C và D là 2 điểm thuộc mặt nước sso cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là bao nhiêu?..

- Cực đại: [tex]d2 -d1 = (\frac{\varphi 2 - \varphi 1}{2\Pi } + k)\lambda = (k + \frac{1}{6}).6[/tex]

- Cực đại trên CD thỏa mãn đk: [tex]BC - AC \leq d2 - d1 \leq BD - AD \Rightarrow 18 - 18\sqrt{2} \leq d2 - d1 \leq 18\sqrt{2} - 18[/tex]

==> [tex]-1,409 \leq k \leq 1,07[/tex] 3 điểmTiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: qquynh trong 07:47:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Thầy QKS ơi Bai2 đáp án là 27 van cơ.b1 sao  em cung lam the ma khong ra ket qua dung.ket qua b1 la 0,01s


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:44:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Thầy QKS ơi Bai2 đáp án là 27 van cơ.b1 sao  em cung lam the ma khong ra ket qua dung.ket qua b1 la 0,01s

Ừ đúng rồi 34 - 1 - 2 - 4 = 27 chẳng hỉu sao lúc đó mình nhẩm ra 28 hic

note: gọi mình bằng bạn đi =))


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:20:08 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?

Câu này đáp án 0,01(s) hả mình cũng ko bít có nhầm lẫn ở đâu ko giải lại chi tiết nhé

- Phương trình dao động của hai con lắc:
 [tex]x1 = Acos(10\Pi t)[/tex]

 [tex]x2 = -Acos(10\Pi t)[/tex]

- Hai vật gặp nhau: x1 = x2 ==> [tex]cos(10\Pi t) = 0 \Rightarrow t = +-\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex]

+ [tex]t = \frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex] với k = 0 ==> t1 = 1/20

+ [tex]t = -\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex] với k = 1 ==> t2 = 3/20

==> [tex]\Delta t = \frac{3}{20} - \frac{1}{20} = 0,1(s)[/tex] thiếu mất một con số 0Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: ankenz trong 09:24:50 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?

Câu này đáp án 0,01(s) hả mình cũng ko bít có nhầm lẫn ở đâu ko giải lại chi tiết nhé

- Phương trình dao động của hai con lắc:
 [tex]x1 = Acos(10\Pi t)[/tex]

 [tex]x2 = -Acos(10\Pi t)[/tex]

- Hai vật gặp nhau: x1 = x2 ==> [tex]cos(10\Pi t) = 0 \Rightarrow t = +-\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex]

+ [tex]t = \frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex] với k = 0 ==> t1 = 1/20

+ [tex]t = -\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex] với k = 1 ==> t2 = 3/20

==> [tex]\Delta t = \frac{3}{20} - \frac{1}{20} = 0,1(s)[/tex] thiếu mất một con số 0


bài này biên độ A=3A2 mà bạn
lại cẩu thả à


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:40:23 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Thầy QKS ơi Bai2 đáp án là 27 van cơ.b1 sao  em cung lam the ma khong ra ket qua dung.ket qua b1 la 0,01s

sặc. THẦY QKS. trường hợp này hy hữu hen.  m=d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: KSH_Blow trong 09:49:35 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi 3 trùng 1 chỉ có 3 cái thôi thầy k3=3,6,9


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:04:44 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?


Bài này đã giải rồi nhưng lâu quá không biết ở đâu !

Giải lại lần nữa cho em trong file đính kèm . Đáp án là nửa chu kì 0,01s


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:27:51 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?


Bài này bạn tham khảo thêm bài giải trong các link:

Link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5028)

Link 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7064)


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động, sóng,cần giúp đỡ!!!
Gửi bởi: qquynh trong 08:18:33 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012

B1: Hai con lắc lò xo giống nhau cung có khối lượng vật nặng m=10g , độ cứng lò xo là k = [tex]{\Pi }^{2}[/tex] N/cm, dao động điều hòa dọc theo 2 đường thẳng song song liền kề nhau ( vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ ).Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp 3 lần biên độ của con lắc thứ 1 .Biết rằng lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau . Khoảng thời gian giữa 2 lần 2 vật gặp nhau liên tiếp là bao nhiêu ?

Câu này đáp án 0,01(s) hả mình cũng ko bít có nhầm lẫn ở đâu ko giải lại chi tiết nhé

- Phương trình dao động của hai con lắc:
 [tex]x1 = Acos(10\Pi t)[/tex]

 [tex]x2 = -Acos(10\Pi t)[/tex]

- Hai vật gặp nhau: x1 = x2 ==> [tex]cos(10\Pi t) = 0 \Rightarrow t = +-\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex]

+ [tex]t = \frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex] với k = 0 ==> t1 = 1/20

+ [tex]t = -\frac{1}{20} + \frac{k}{5}[/tex] với k = 1 ==> t2 = 3/20

==> [tex]\Delta t = \frac{3}{20} - \frac{1}{20} = 0,1(s)[/tex] thiếu mất một con số 0


Bạn làm sai rồi đọc kỹ lại đề đi bạn,