Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 11:04:54 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7755Tiêu đề: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:04:54 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
1,Tần số của dao động điện từ do máy phát dao động điều hòa dùng tranzito phát ra bằng tần số
A.dao động riêng của mạch LC
B.năng lượng điện từ
C.dao động tự do của ăng ten phát
D.Điện thế cưỡng bức

2,Cho đmxc gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đầu mạch 1 HDT XC ổn định có tần số f thì thấy [tex]LC=\frac{1}{4\pi ^{2}f^{2}}[/tex] khi thay đổi R thì
A.hdt giữa 2 đầu biến trở thay đổi
B.tổng trở của mạch vẫn không đổi
C.Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi
D.Hệ số công suất trên mạch thay đổi

3,Cho dmxc RLC (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng.Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi.Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ
A.luôn giảm
B.luôn tăng
C.không thay đổi
D.Tăng đến 1 giá trị cực đại rồi lại giảm

4,Một mạch dao động gồm 1 tụ điện C=10microF và một cuộn cảm có độ tự cảm L=1H,lấy pi^2=10.Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nửa năng lượng điện trường cực đại là
A.1/400s
B.1/300s
C.1/200s
D.1/100s

5,Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại
A.tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra
B.Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75micro m
C.tia hồng ngoại làm phát quang một số chất
D.Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại

6,Một đám nguyên tử Hydro đang ở trạn thái cơ bản bị kích thích bức xạ thì chúng có thể phát ra tối đa vạch quang phổ .Khi bị kích thích electron trong nguyên tử Hydro đã chuyển sang quỹ đạo
A.M
B.N
C.O
D.L

7,Chọn câu sai
A.Sự phát quang là một dạng phát sáng phổ biến trong tự nhiến
B.Khi vật hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó thì nó sẽ phát ra ánh sáng đó là phát quang
C.Các vật phát quang cho một quang phổ như nhau
DSau khi ngừng kích thích sự phát quang một số chất còn kéo dài một thời gian nào đó

8,Đặt vào hai đầu một cuôn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,5/pi (H) một điện áp XC ổn định.Khi điện áp tức thời là [tex]-60\sqrt{6}(V)[/tex] thì dòng điện tức thời qua mạch là [tex]-\sqrt{2}(A)[/tex] và điện áp tức thời là [tex]60\sqrt{2}(V)[/tex] thì dòng điện tức thời là [tex]\sqrt{6}(A)[/tex].Tần số của dòng điện đặt vào 2 đầu đoạn mạch là
A.65Hz
B.60Hz
C.68Hz
D.50Hz

Tiêu đề: Trả lời: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: the tree trong 11:16:41 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
4,Một mạch dao động gồm 1 tụ điện C=10microF và một cuộn cảm có độ tự cảm L=1H,lấy pi^2=10.Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ bằng một nửa năng lượng điện trường cực đại là
A.1/400s
B.1/300s
C.1/200s
D.1/100s
5,Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại
A.tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra
B.Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75micro m
C.tia hồng ngoại làm phát quang một số chất
D.Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại
câu 4 đáp án là B
câu 5 đáp án là C


Tiêu đề: Trả lời: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:09:00 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

2,Cho đmxc gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào 2 đầu mạch 1 HDT XC ổn định có tần số f thì thấy [tex]LC=\frac{1}{4\pi ^{2}f^{2}}[/tex] khi thay đổi R thì
A.hdt giữa 2 đầu biến trở thay đổi
B.tổng trở của mạch vẫn không đổi
C.Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi
D.Hệ số công suất trên mạch thay đổi


[tex]LC=\frac{1}{4\pi ^{2}f^{2}}[/tex] ==> [tex]\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex] mạch cộng hưởng ZL = ZC

- Khi thay đổi R:

A.hdt giữa 2 đầu biến trở thay đổi  là sai vì Mạch vẫn cộng hưởng ==> UR = U

B.tổng trở của mạch vẫn không đổi là sai vì Z = R thay đổi

C.Công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi là  đúng vì [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{R}[/tex] R thay đổi ==> Pmax thay đổi

D.Hệ số công suất trên mạch thay đổi là sai vì [tex]cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1[/tex] ko phụ thuộc R khi mạch cộng hưởngTiêu đề: Trả lời: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:12:45 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

3,Cho dmxc RLC (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp với cảm kháng lớn hơn dung kháng.Điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi.Nếu cho C giảm thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch sẽ
A.luôn giảm
B.luôn tăng
C.không thay đổi
D.Tăng đến 1 giá trị cực đại rồi lại giảm


Ban đầu ZL > ZC

Giảm C ==> ZC tăng ==> khi C = C1 thì ZC1 = ZL1 (cộng hưởng) Pmax, khi C < C1 thì ZC1 > ZL Pgiam Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:20:40 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

8,Đặt vào hai đầu một cuôn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,5/pi (H) một điện áp XC ổn định.Khi điện áp tức thời là [tex]-60\sqrt{6}(V)[/tex] thì dòng điện tức thời qua mạch là [tex]-\sqrt{2}(A)[/tex] và điện áp tức thời là [tex]60\sqrt{2}(V)[/tex] thì dòng điện tức thời là [tex]\sqrt{6}(A)[/tex].Tần số của dòng điện đặt vào 2 đầu đoạn mạch là
A.65Hz
B.60Hz
C.68Hz
D.50Hz

Câu 6 thiếu!

Câu 8: Mạch chứa cuộn thuần cảm: [tex]i = I_{o}cos(\omega t) \Rightarrow \frac{i}{I_{o}} = cos(\omega t)[/tex] (1)

[tex]u = U_{o}cos(\omega t + \frac{\Pi }{2}) \Rightarrow \frac{u}{U_{o}} = -sin(\omega t)[/tex] (2)

Bình phương hai vế của (1) và (2) rồi cộng vế với vế thu được: [tex](\frac{i}{I_{o}})^{2} + (\frac{u}{U_{o}})^{2} = 1[/tex]

Thay các giá trị bài cho vào giải hệ tìm Io Và Uo sau đó ==> f nhờ công thức [tex]ZL = \omega L = \frac{Uo}{Io}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:23:13 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

8,Đặt vào hai đầu một cuôn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,5/pi (H) một điện áp XC ổn định.Khi điện áp tức thời là [tex]-60\sqrt{6}(V)[/tex] thì dòng điện tức thời qua mạch là [tex]-\sqrt{2}(A)[/tex] và điện áp tức thời là [tex]60\sqrt{2}(V)[/tex] thì dòng điện tức thời là [tex]\sqrt{6}(A)[/tex].Tần số của dòng điện đặt vào 2 đầu đoạn mạch là
A.65Hz
B.60Hz
C.68Hz
D.50Hz

Áp dụng công thức: (i/Io)2 +(u/Uo)2 giải hệ pt theo ẩn Io và Uo --->Zl -->f
Hoặc vẽ đường tròn lg ra cũng được


Tiêu đề: Trả lời: Đề Ôn Tập Môn Lý Cần Giải Đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:30:40 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

7,Chọn câu sai
A.Sự phát quang là một dạng phát sáng phổ biến trong tự nhiến
B.Khi vật hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó thì nó sẽ phát ra ánh sáng đó là phát quang
C.Các vật phát quang cho một quang phổ như nhau
DSau khi ngừng kích thích sự phát quang một số chất còn kéo dài một thời gian nào đó


A.Sự phát quang là một dạng phát sáng phổ biến trong tự nhiến: Mình chỉ biết sự phát quang trong tự nhiên như sự phát quang ở con đom đóm, một số cây cỏ còn phổ biến hay ko thì chịu :D

B.Khi vật hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó thì nó sẽ phát ra ánh sáng đó là phát quang
Mình nghĩ đúng VD: Hiện tượng Quang - phát quang hấp thụ năng lượng của 1 bức xạ phát để phát quang, phát quang catot ở màn vô tuyến ...

C.Các vật phát quang cho một quang phổ như nhau
Câu này sai :D

DSau khi ngừng kích thích sự phát quang một số chất còn kéo dài một thời gian nào đó

Câu này đúng (SGK)