Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linh1594 trong 09:57:02 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7749Tiêu đề: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ
Gửi bởi: linh1594 trong 09:57:02 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
cho mạch điện AB gồm AM nối tiếp với MB,trong đó MA gồm điện trở R và tụ điện có điện dung C,MB có cuộn cảm có độ tự cảm L.đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=[tex]U\sqrt{2}\cos \omega t(V)[/tex].biết uAM vuông pha với uMBvới mọi tần số  [tex]\omega[/tex].khi có cộng hưởng với tần số [tex]\omega _{0}[/tex] thì UAM=UMB.khi uAM trễ pha một góc [tex]\alpha _{1}[/tex] so với uAB và UAM=U1.khi [tex]\omega =\omega _{2}[/tex] thì uAM trễ pha một góc [tex]\alpha _{2}[/tex] đối với uAB và UAM=U2.biết [tex]\alpha _{1}+\alpha _{2}= \frac{\Pi }{2}[/tex] và U1=[tex]\frac{3}{4}[/tex]U2.XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CÔNG  SUẤT CỦA MẠCH ỨNG VỚI [tex]\omega _{1};\omega _{2}[/tex]