Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhthienbkav trong 09:02:42 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7745Tiêu đề: Hạt nhân
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 09:02:42 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
Nguyên văn sgk cơ bản Lý 12 : "số hạt nơtron (A-Z) không bảo toàn trong phản ứng hạt nhân".
xin thầy và các bạn giải thích phần này dùm em với. cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:38:52 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Nguyên văn sgk cơ bản Lý 12 : "số hạt nơtron (A-Z) không bảo toàn trong phản ứng hạt nhân".
xin thầy và các bạn giải thích phần này dùm em với. cảm ơn

Lấy ví dụ cho em hiểu : [tex]^{14}_{6}C \rightarrow ^{0}_{-1}e+^{14}_{7}N[/tex]

Trong phản ứng này số nuclêon được bào toàn nhưng số nơtron không bảo toàn do có sự chuyền đổi sau :

[tex]n\rightarrow p + e^{-} + \tilde{\nu}[/tex]