Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hehe249 trong 01:30:07 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7741Tiêu đề: cần được giúp đỡ 1 bài hạt nhân
Gửi bởi: hehe249 trong 01:30:07 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
tính năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân He2,4 thành 2 phần bằng nhau. biết mn= 1,0087u, mp=1,0073u, mHe= 4,0014u
1u= 931 MeV/c2
mong các thầy giúp đỡ ạ


Tiêu đề: Trả lời: cần được giúp đỡ 1 bài hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:54:19 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
tính năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân He2,4 thành 2 phần bằng nhau. biết mn= 1,0087u, mp=1,0073u, mHe= 4,0014u
1u= 931 MeV/c2
mong các thầy giúp đỡ ạ

Phương trình phản ứng :[tex]^{4}_{2}He\rightarrow ^{2}_{1} D + ^{2}_{1} D[/tex]

Bảo toàn năng lượng toàn phần cho ta : [tex]m_{He}c^{2} + \Delta E = 2m_{D}c^{2} + K_{1} + K_{2}\geq 2m_{D}c^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta E \geq (2m_{D}-m_{He})c^{2}[/tex]

Như vậy đề thiếu giả thiết khối lượng của [tex] ^{2}_{1} D[/tex]