Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 10:29:04 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7737Tiêu đề: 03.BT hạt nhân.cần giup
Gửi bởi: huunam1993 trong 10:29:04 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/dt0393.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: 03.BT hạt nhân.cần giup
Gửi bởi: Daniel Phung trong 11:40:08 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
Để biết được độ bềnh vững của các hạt nhân, bạn hãy tìm nl liên kết riêng bàng cách lấy nl liên kết chia cho số khối
Năng lượng lk riêng của
He: 7,1 MeV
Li: 6,53 MeV
Dơtơri: 1,12 MeV
Ở đây, đáp án D là đáp án đúng.