Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:13:21 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7733Tiêu đề: Giúp em 3 câu trong đề thi thử SP lần 4!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:13:21 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
câu 1: hỗn hợp khí A gồm amin đơn chức X, và 2 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp. đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp A bằng 1 lượng õi vừa đủ, thu dc 550ml hh B gồm khí và hơi nc. nếu cho B đi qua dung dịch axit sunfuric đặc dư thì còn lại 200ml khí ( cá thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện ). chọn nhận xét đúng:
A: amin no và 2 hidrocacbon là ankan
B: amin no và 2 hidrocacbon là anken
C: amin k no chứa 1 nối đôi và 2 hidrocacbon là ankan
D: amin k no chứa 1 nối đôi và 2 hidrocacbon là anken
( bài này em chỉ bít thử thôi, nhưng vẫn thấy hơi lâu, có cách nào nhanh và hay hơn cho bài này k thầy? :))

câu 2:cho cân bằng sau: CaCO3+ CO2[tex]\Leftrightarrow[/tex] Ca(HCO3)2 (1)
tác động nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng (1):
A: thêm dd NaOH vào                               C: tăng nhiệt độ
B: thêm CaCO3 vào                                  D: tăng áp suất
( câu này em nghĩ là A nhưng đáp án là B thầy và mọi ng có ý kiến j không, và có thể giải thích giùm em nhé ^^)

câu 3: hợp chất hữu cơ A có CTPT C9H10O2. xà phòng hóa hoàn toàn 7,5 mol A cần vừa đủ là 100ml dd NaOH 1M thu đc hỗn hợp 2 muối, 2 muối này đều có PTK lớn hơn 80 (dvc). số đồng phân cấu tạo của A là :
A: phương án khác 
B: 5
C:6
D:4

P/s: cảm ơn mọi người nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 3 câu trong đề thi thử SP lần 4!
Gửi bởi: lanyes trong 06:43:00 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012


câu 2:cho cân bằng sau: CaCO3+ CO2[tex]\Leftrightarrow[/tex] Ca(HCO3)2 (1)
tác động nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng (1):
A: thêm dd NaOH vào                               C: tăng nhiệt độ
B: thêm CaCO3 vào                                  D: tăng áp suất
( câu này em nghĩ là A nhưng đáp án là B thầy và mọi ng có ý kiến j không, và có thể giải thích giùm em nhé ^^)


Thêm NaOH vào chuyển sang phải
Tăng nhiệt độ chuyển sang trái
Tăng áp suất chuyển sang phải
Chỉ có thêm CaCO3 vào thì nồng độ ko đổi nên ko chuyển dịch  :P


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 3 câu trong đề thi thử SP lần 4!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:16:26 AM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
ai có thể giúp mình các câu còn lại k? :D/thanks mọi người nhiều!