Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 12:16:36 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7731Tiêu đề: giúp em bài điện với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:16:36 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
cho mạch xoay chiều L.R mắc nối tiếp  L=0.318H R=100 mắc vào hai đầu đoạn mạch u=[tex]400.cos^{2}50\Pi t[/tex] (V).xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch?

da:[tex]\sqrt{5}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện với ạ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:32:40 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
cho mạch xoay chiều L.R mắc nối tiếp  L=0.318H R=100 mắc vào hai đầu đoạn mạch u=[tex]400.cos^{2}50\Pi t[/tex] (V).xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch?

da:[tex]\sqrt{5}[/tex][tex]u=400.cos^{2}50\Pi t=200 + 200cos100\pi t[/tex]

tính đc ZL=R=100[tex]\Omega[/tex] => Z=100 căn2
vậy mạch tồn tại 2 dòng điện : dòng điện 1 chiều có U1=200V gây ra dòng 1 chiều I1=2A và dòng xoay chiều gây ra I2=1A


trong 1 chu kỳ: [tex]P=P_1+P_2[/tex] với P là công suất khi dùng dòng 1 chiều, P1 là công suất gây ra bởi dòng 1 chiều I1, P2 là công suất gây ra bởi dòng xoay chiều I2

 [tex]\Leftrightarrow I^2RT= I_1^2RT + I_2^2RT[/tex][tex]\Rightarrow I=\sqrt{5}[/tex]