Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoaisang2112 trong 09:51:41 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7727Tiêu đề: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 09:51:41 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy, các bạn hướng dẫn em giải bài này. Em xin cám ơn.
Xét một phản ứng hủy cặp: [tex]e^{+} + e^{-} \rightarrow 2 \gamma[/tex].
Photon được tạo thành chuyển động theo 2 chiều ngược nhau, có năng lượng tổng cộng 4,0 MeV. Biết khối lượng mỗi hạt là 0,000545u. Động năng của mỗi hạt trước va chạm là:
A.  2,98 MeV
B.  2,235 MeV
C.  0,745 MeV
D.  1,49 MeV


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:55:03 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy, các bạn hướng dẫn em giải bài này. Em xin cám ơn.
Xét một phản ứng hủy cặp: [tex]e^{+} + e^{-} \rightarrow 2 \gamma[/tex].
Photon được tạo thành chuyển động theo 2 chiều ngược nhau, có năng lượng tổng cộng 4,0 MeV. Biết khối lượng mỗi hạt là 0,000545u. Động năng của mỗi hạt trước va chạm là:
A.  2,98 MeV
B.  2,235 MeV
C.  0,745 MeV
D.  1,49 MeV

Bảo toàn động lượng suy ra động lượng của e+ và e- bằng nhau về độ lớn suy ra động năng của chúng cũng bằng nhau suy ra kết quả !


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:01:28 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Thầy có thể giải cụ thể được không thầy

Do phản ứng sinh ra 2 gama giống nhau và chuyển động ngược chiều nhau nên theo định luật bảo toàn động lượng ta có :

[tex]\vec{P}_{e+} + \vec{P}_{e-} = \vec{P}\gamma _{1} + \vec{P}\gamma _{2} = 0[/tex]

[tex]{P}_{e+}^{2} = {P}_{e-}^{2} = 2mK_{e+} = 2mK_{e-} \Rightarrow K_{e+}= K_{e-} =K[/tex]

Bảo toàn năng lượng toàn phần cho ta :

[tex]2mc^{2} + 2K = 2hf = 4 \Rightarrow K = 2 - mc^{2}[/tex]

Bài toán còn thiếu giả thiết 1u = ? MeV/ c^2 !