Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 09:12:31 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7725Tiêu đề: xin giúp bài điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: quocnh trong 09:12:31 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
(http://nk9.upanh.com/b5.s27.d1/50f0d8600cf0f6f6db809a2de0fb15a8_43388879.vatly.jpg) (http://www.upanh.com/vatly_upanh/v/drx33o2nard.htm)
xin các thầy cô giúp .


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài điện xoay chiều!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:20:11 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
(http://nk9.upanh.com/b5.s27.d1/50f0d8600cf0f6f6db809a2de0fb15a8_43388879.vatly.jpg) (http://www.upanh.com/vatly_upanh/v/drx33o2nard.htm)
xin các thầy cô giúp .
Từ giả thiết khi k đóng ta có : [tex]U = \sqrt{U_{R}^{2}+U_{C}^{2}} = 250V[/tex]

Khi K ngắt giả thiết lại cho ta : [tex]U = \sqrt{U_{AN}^{2}+U_{NB}^{2}} = 250V[/tex]

Vậy uAN và uNB vuông pha .Vậy NB phải là cuộn dây có điện trở !