Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 03:57:09 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7716Tiêu đề: Vấn đề về năng lượng nghỉ.
Gửi bởi: duynhana1 trong 03:57:09 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Trong Sgk/260 có nói: Đối với hệ kín, khối lượng và năng lượng nghỉ không nhất thiết được bảo toàn.
Vậy cho em hỏi năng lượng nghỉ không bảo toàn khi nào ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề về năng lượng nghỉ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 04:05:52 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Trong Sgk/260 có nói: Đối với hệ kín, khối lượng và năng lượng nghỉ không nhất thiết được bảo toàn.
Vậy cho em hỏi năng lượng nghỉ không bảo toàn khi nào ạ.

Phản ứng hạt nhân thì năng lượng nghỉ ko bảo toàn mà chỉ có năng lượng toàn phần mới bảo toàn!