Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 03:32:24 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7715Tiêu đề: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: duynhana1 trong 03:32:24 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với dây dài 1 m, quả cầu con lắc có khối lượng 80 g. Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200 s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là:
A. 113,2 J.
B. 183,8 J.
C. 193,4 J.
D. 133,5 J.
Bài này có thầy Biên đã giải ở đây nhưng em thấy không hợp lý lắm nên nhờ mọi người giúp đỡ.
http://d3.violet.vn/uploads/previews/558/266407/preview.swf


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:48:02 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với dây dài 1 m, quả cầu con lắc có khối lượng 80 g. Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200 s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là:
A. 113,2 J.
B. 183,8 J.
C. 193,4 J.
D. 133,5 J.
Bài này có thầy Biên đã giải ở đây nhưng em thấy không hợp lý lắm nên nhờ mọi người giúp đỡ.
http://d3.violet.vn/uploads/previews/558/266407/preview.swf
Cách giải hợp lý mà


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: duynhana1 trong 03:53:39 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với dây dài 1 m, quả cầu con lắc có khối lượng 80 g. Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200 s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là:
A. 113,2 J.
B. 183,8 J.
C. 193,4 J.
D. 133,5 J.
Bài này có thầy Biên đã giải ở đây nhưng em thấy không hợp lý lắm nên nhờ mọi người giúp đỡ.
http://d3.violet.vn/uploads/previews/558/266407/preview.swf
Cách giải hợp lý mà
Nếu ta cung cấp công cho mỗi chu kỳ thì độ giảm cơ năng sẽ khác chứ ạ, còn bài thầy Biên giải chỉ đúng khi con lắc ngừng dao động thì mới cung cấp cơ năng cho con lắc.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:06:18 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với dây dài 1 m, quả cầu con lắc có khối lượng 80 g. Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200 s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là:
A. 113,2 J.
B. 183,8 J.
C. 193,4 J.
D. 133,5 J.
Bài này có thầy Biên đã giải ở đây nhưng em thấy không hợp lý lắm nên nhờ mọi người giúp đỡ.
http://d3.violet.vn/uploads/previews/558/266407/preview.swf
Cách giải hợp lý mà
Nếu ta cung cấp công cho mỗi chu kỳ thì độ giảm cơ năng sẽ khác chứ ạ, còn bài thầy Biên giải chỉ đúng khi con lắc ngừng dao động thì mới cung cấp cơ năng cho con lắc.
1/2T=1s
em lưu ý biên độ giảm 1 lượng như nhau sau 1/2 chu kỳ ==> năng lượng mất là như nhau sau 1/2 chu kỳ.
==> Năng lượng mất trong 1s là như nhau


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: duynhana1 trong 04:12:09 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
1/2T=1s
em lưu ý biên độ giảm 1 lượng như nhau sau 1/2 chu kỳ ==> năng lượng mất là như nhau sau 1/2 chu kỳ.
==> Năng lượng mất trong 1s là như nhau
Em nghĩ không đúng thầy ơi, nếu không duy trì dao động thì năng lượng bị mất trong mỗi nữa chu kỳ là khác nhau vì:
[tex] \Delta_{W_n}= \frac12 mgl ( \alpha_n^2 - (\alpha_n -\Delta_{\alpha})^2)[/tex]
Mà [tex] \Delta_{\alpha} = \text{const} [/tex] nên [tex] \Delta_{W_n} [/tex] thay đổi ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: thutu trong 10:54:01 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
vậy bài này giải theo hướng cung cấp năng lượng từng chu kỳ thì giải thế nao?Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng cho dao động tắt dần.
Gửi bởi: thutu trong 11:02:00 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Trích dẫn
Bài 5: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s  ; vật nặng có khối lượng 1kg  . Biên độ góc dao động lúc đầu là 5 độ  . Do chịu tác dụng của một lực cản không đổi Fc=0,011N nên nó chỉ dao động được  một thời gian t rồi dừng lại.
1) Xác định t
2) Người ta dùng một pin có suất điện động 3V  điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất 25%. Pin có điện lượng ban đầu  10^4 C. Hỏi đồng hồ chạy được thời gian bao lâu thì lại phải thay pin?
bài này giải theo cách cung cấp năng lượng từng chu kỳ thì đáp án là 46 ngày
còn giải theo kiểu thầy biên  là 90,4 ngày
nên theo cách nao? bài toán có ma sát nhiều tài liệu mà cái mới phủ định cái cũ, vậy phải làm sao?