Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Xuân Yumi trong 12:44:22 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7705Tiêu đề: 2 bài toán gluxit
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:44:22 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
các anh chị giải dùm 3m bài hóa gluxit này ạ.  ^-^

cho glucozo lên men với hiệu suất 70%, hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 2l dung dịch NaOH 0,5 M (d=1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối với tổng nồng độ là 12,27%. Khối lượng glucozo đã dùng là:


A.   129,68g
B.   192,86g
C.   168,29g
D.   186,92g
Tiêu đề: Trả lời: 2 bài toán gluxit
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:49:03 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

2.   lên men a g glucozo với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi  trong thu được 10 g  kết tủa và KL dung dịch giảm 3,4 gam. Tính a.
A.   13,5 gam
B.   20 gam
C.   15 gam
D.   30 gam
[tex]m_{CO_{2}}=m_{kt}-m_{giam}=6,6g\Rightarrow n_{CO_{2}}=0,15mol[/tex]
[tex]C_{6}H_{12}O_{6}\rightarrow 2CO_{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow a=\frac{0,15.100.180}{2.90}=15g[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài toán gluxit
Gửi bởi: proC2nc trong 12:42:25 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
số má chuẩn ko hả nữ nhi?