Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 11:53:20 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7701Tiêu đề: giúp em bài điện với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:53:20 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch AB vào máy phát điện xoay chiều 1 pha thành 1 mạch kín. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi tốc độ quay của roto là n thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A và điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ dạt giá trị cực đại bằng 2 lần điện áp hiệu dụng điện trở thuần khi đó. Nếu tốc độ quay của roto là 2n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu?
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:08:22 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch AB vào máy phát điện xoay chiều 1 pha thành 1 mạch kín. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi tốc độ quay của roto là n thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A và điện áp hiệu dụng của 2 đầu tụ dạt giá trị cực đại bằng 2 lần điện áp hiệu dụng điện trở thuần khi đó. Nếu tốc độ quay của roto là 2n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu?
Đặt E=k.n
Th1: [tex]2=\frac{kn}{\sqrt{(ZL-ZC)^2+R^2}}[/tex]
[tex]UC=2UR ==> ZC=2R[/tex]
[tex]U_{Cmax} ==> ZL^2-ZL.ZC+R^2/2=0 [/tex]
[tex]==> ZL=0,293R[/tex] và [tex]ZL=1,707R[/tex]
[tex]Th1: I=\frac{2kn}{\sqrt{(2ZL-ZC/2)^2+R^2}}[/tex]

Bạn thế lần lượt ZC,ZL theo R vào I1 và I2 sau đó lập tỷ số đơn giản (n) và (R) là xong.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện với ạ
Gửi bởi: KSH_Blow trong 02:27:33 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi giải thích giùm em chỗ Ucmax sao lại có biểu thức đó thầy?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:21:23 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi giải thích giùm em chỗ Ucmax sao lại có biểu thức đó thầy?
coi thêm http://thuvienvatly.com/home/downloads/khotainguyentracnghiem/HIEU%20DIEN%20THE.15531.pdf (http://thuvienvatly.com/home/downloads/khotainguyentracnghiem/HIEU%20DIEN%20THE.15531.pdf)
Khi số vòng n thay đổi làm cho \omega thay đổi em coi phần [tex]Ucmax[/tex] khi [tex]\omega[/tex] thay đổi