Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 08:54:22 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7696Tiêu đề: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:54:22 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Một con ắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. chiều dài dây là l=1m.con lắc dđđh quanh vị trí cân bằng với biên độ góc [tex]\phi o[/tex]=0.1 rad trong 1 từ trường đều có[tex]\vec{B}[/tex] vuông góc với mặt phẳng dao động. B=1T. tính suất điện động hiệu dụng trên thanh treo con lắc
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 09:13:19 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Mình giải thế này không biết có đúng không
[tex]\omega =\sqrt{\frac{1}{l}}\Rightarrow T=2\Pi \sqrt{l}[/tex]
 [tex]\Phi[/tex]=B.S=B\Pi l^{2}\frac{0,2}{2\Pi }=0,1Bl^{2}[/tex]
[tex]E=\frac{\Delta \Phi }{0,5T}=\frac{0,1Bl^{2}}{0,5.2\Pi \sqrt{l}}=\frac{0,1.0,1.1}{0,5.2.3,14}=3,18mV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:18:13 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 09:22:10 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
[tex]T=2\Pi \sqrt{l};; \Phi =BS=B\frac{\Pi l^{2}}{2\Pi }2.0,1=0,1B.l^{2}[/tex]
E=[tex]\frac{\Delta \Phi }{0,5T}=\frac{0,1Bl^{2}}{2\Pi l}=\frac{0,1.1}{0,5.2.3,14}=0,032V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 09:30:44 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Lại nhầm
[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}=\sqrt{g}[/tex]
[tex]E=\frac{0,1B.l^{2}}{0,5.2\Pi }\sqrt{g}=0,1V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:32:49 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
chắc không đúng đâu tất cả đáp án đếu >0.1 em tính được 0.32/căn 2nhung khong chac mong các thay giup do


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:42:55 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
dap an
a.0.16    b.0.11     c.0.32           d.0.22


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:12:33 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Một con ắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. chiều dài dây là l=1m.con lắc dđđh quanh vị trí cân bằng với biên độ góc [tex]\phi o[/tex]=0.1 rad trong 1 từ trường đều có[tex]\vec{B}[/tex] vuông góc với mặt phẳng dao động. B=1T. tính suất điện động hiệu dụng trên thanh treo con lắcsuất điện động đạt cực đại khi con lắc đi qua VTCB. khi đó: v=căn[2gl(1-cosphi)]
suất điện động được tính theo công thức:
Eo=Blv=Bl.căn[2gl(1-cosphi)]
thay số vào ta tính được: Eo=0,316V
vậy: E=Eo/căn2=0,22V


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:25:38 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
suất điện động đạt cực đại khi con lắc đi qua VTCB. khi đó: v=căn[2gl(1-cosphi)]
suất điện động được tính theo công thức:
Eo=Blv=Bl.căn[2gl(1-cosphi)]
thay số vào ta tính được: Eo=0,316V
vậy: E=Eo/căn2=0,22V
Hình như là [tex]E_{0}=1/2.Bvl[/tex] thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:28:00 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
em cũng giải giống thầy nhưng vì em không có đáp án nên không chắc
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: lanyes trong 06:44:02 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
suất điện động đạt cực đại khi con lắc đi qua VTCB. khi đó: v=căn[2gl(1-cosphi)]
suất điện động được tính theo công thức:
Eo=Blv=Bl.căn[2gl(1-cosphi)]
thay số vào ta tính được: Eo=0,316V
vậy: E=Eo/căn2=0,22V
Hình như là [tex]E_{0}=1/2.Bvl[/tex] thầy ơi

 [tex]E_{0}=Bvl[/tex] thôi chứ ^^


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:46:46 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Một con ắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ C bằng kim loại. chiều dài dây là l=1m.con lắc dđđh quanh vị trí cân bằng với biên độ góc [tex]\phi o[/tex]=0.1 rad trong 1 từ trường đều có[tex]\vec{B}[/tex] vuông góc với mặt phẳng dao động. B=1T. tính suất điện động hiệu dụng trên thanh treo con lắc

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một thanh dẫn chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều : [tex]E = Bvlsin\theta[/tex] Với điều kiện thanh vuông góc với mp chứa vecto B và v

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một thanh dẫn quay quanh một đầu : [tex]e = \frac{Bvl}{2}[/tex]

Mặt khác theo định luật bảo toàn cơ năng ta có : [tex]v = \sqrt{2gL(cos\Phi -cos\Phi _{0}} \approx \sqrt{gL(\Phi_{0}^{2}-\Phi ^{2})}[/tex]

Do đó : [tex]  e \approx \frac{Bl}{2}\sqrt{gL(\Phi_{0}^{2}-\Phi ^{2})}[/tex] không phải là một đại lượng DĐĐH !

Nếu xem giá trị lớn nhất là biên độ của suất điện động cảm ứng  trong thanh dẫn : [tex]E_{0} = \frac{Bl\Phi_{0}}{2}\sqrt{gL}[/tex]

và thừa nhận giá trị suất điện động hiệu dụng  trong thanh dẫn : [tex]E = \frac{E_{0}}{\sqrt{2}} = \frac{Bl\Phi_{0}}{2}\sqrt{\frac{gL}{2}}[/tex]