Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamvcuong123 trong 07:02:21 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7694Tiêu đề: Giải giúp em vài câu trong đề thi thử. Em đang cần gấp!!!!!!
Gửi bởi: phamvcuong123 trong 07:02:21 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Giải chi tiết giùm em ạ. Em cảm ơn các thấy và các bạn nhìu.
Câu 1: Chiếu chùm sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc vàng, lam, chàm vào lăng kính có góc chiết quang 45o theo phương vuông góc với mặt bên AB. Biết chiết suất của tia vàng với chất làm lăng kính là [tex]\sqrt{2}[/tex]. xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi bề mặt của lăng kính
                             A.0       B.1        C.2          D.3
Câu 2: hạt nhân poloni(Po) phóng xạ hạt anpha biến đổi thành hạt nhân chì bền. Ban đầu trong mẫu Po có 1 lượng m0 (g). bỏ qua năng lượng hạt photon gama. Khối lượng hạ nhân con tính theo mo sau bốn chu kì bán rã là?
           A.0,92m0      B. 0,06m0     C. 0,98m0   D. 1,12m0


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em vài câu trong đề thi thử. Em đang cần gấp!!!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:42:10 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Giải chi tiết giùm em ạ. Em cảm ơn các thấy và các bạn nhìu.
Câu 1: Chiếu chùm sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc vàng, lam, chàm vào lăng kính có góc chiết quang 45o theo phương vuông góc với mặt bên AB. Biết chiết suất của tia vàng với chất làm lăng kính là [tex]\sqrt{2}[/tex]. xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi bề mặt của lăng kính
                             A.0       B.1        C.2          D.3

Tại mặt AB các tia truyền thẳng nên góc tới tại mặt AC của chúng đều là 45o

Vì n của tia vàng bé nhất nên góc giới hạn PXTP của các tia : [tex]sin i_{gh} = \frac{1}{n} < sin i_{ghv} = \frac{1}{n_{v}} = \frac{1}{\sqrt{2}}[/tex] ,

Vậy ighv bằng 45o . Nghĩa là tia vàng ló khỏi mặt AC theo phương tiếp tuyến mặt này. Các tia còn lại đều bị PXTP. Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em vài câu trong đề thi thử. Em đang cần gấp!!!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:50:04 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Giải chi tiết giùm em ạ. Em cảm ơn các thấy và các bạn nhìu.

Câu 2: hạt nhân poloni(Po) phóng xạ hạt anpha biến đổi thành hạt nhân chì bền. Ban đầu trong mẫu Po có 1 lượng m0 (g). bỏ qua năng lượng hạt photon gama. Khối lượng hạt nhân con tính theo mo sau bốn chu kì bán rã là?
           A.0,92m0      B. 0,06m0     C. 0,98m0   D. 1,12m0


Số hạt nhân chì sinh ra cũng là số hạt nhân poloni(Po) bị phân rã : [tex]N_{Pb} = N_{0} - N = N_{0}(1 - 2^{-t/T}) = \frac{m_{0}N_{A}}{M_{Po}}\frac{15}{16}[/tex]

Khối lượng chì sinh ra : [tex]m_{Pb} = \frac{N_{Pb}M_{Pb}}{N_{A}} = \frac{m_{0}N_{A}}{M_{Po}}\frac{15}{16}\frac{M_{Pb}}{N_{A}} = \frac{15}{16}\frac{m_{0}M_{Pb}}{M_{Po}}[/tex]