Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:13:03 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7691Tiêu đề: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:13:03 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo có k = 10N/m; m = 100g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do có ma sát, hệ số ma sát là 0,1. Ban đầu vật được thả ra rừ vị trí biên cách vị trí cân bằng(vị trí lò xo không biến dạng)10 cm.Cho g = 10m/s2.Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất là:
A. 0,76 m/s   
B. 0,89 m/s   
C. 0,85 m/s   
D. 0,98 m/s

Câu 2: Một vật đang dao động tự do thì bắt đầu chịu thêm tác dụng của một lực có độ lớn không đổi, có cùng hướng với gia tốc khi vật đi ra biên và ngược hướng với gia tốc khi vật từ biên về vị trí cân bằng. Kể từ thời điểm chịu lực tác dụng vật sẽ:
A. dao động ở trạng thái cộng hưởng.
B. dao động điều hòa với biên độ mới lớn hơn biên độ dao động cũ.
C. chuyển ngay sang thực hiện một dao động điều hòa với chu kỳ mới.
D. bắt đầu dao động tắt dần.

Câu 1 em ra đáp án là 0,9 mà sao ko có đáp án nhỉ, mọi người giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:48:27 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo có k = 10N/m; m = 100g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do có ma sát, hệ số ma sát là 0,1. Ban đầu vật được thả ra rừ vị trí biên cách vị trí cân bằng(vị trí lò xo không biến dạng)10 cm.Cho g = 10m/s2.Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất là:
A. 0,76 m/s   
B. 0,89 m/s   
C. 0,85 m/s   
D. 0,98 m/s


Câu 1 em ra đáp án là 0,9 mà sao ko có đáp án nhỉ, mọi người giúp với


Bảo toàn năng lượng: [tex]\frac{1}{2}kA^{2} - \frac{1}{2}mv^{2} = \mu mg.A \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{m}A^{2} - 2\mu g.A} = 0,894427191(m/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 08:26:22 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 2 làm sao gà  :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 08:58:43 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
câu 2 tớ nghĩ là đáp án D  :D. Chuyển động tăng tốc khi vectơ gia tốc cùng chiều với chiều chuyển động; giảm tốc khi vectơ gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động; đổi hướng khi véc tơ gia tốc có phương khác với phương chuyển động.