Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 03:16:13 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7689Tiêu đề: Một số câu hỏi lý thuyết nhờ thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: kuramaoct trong 03:16:13 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho hai bóng đèn (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì:
A. Ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa nếu hai bóng đèn đặt ở vị trí thích hợp.
B. Không quan sát được hệ vân giao thoa vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên ,độc lập không bao giờ là sóng kết hợp.
C. Không quan sát được vân giao thoa , vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc.
D. Không quan sát được giao thoa vì đèn không phải nguồn sáng điểm .
------------------------------------------------
Câu 2: Hai nguồn phát sóng đồng bộ A và B nằm sâu trong bể nước . M và N là hai điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách từ mỗi điểm tới A, B bằng một số bán nguyên lần bước sóng . M nằm trên đoạn thẳng AB , N nằm ngoài đường thẳng AB. Chọn câu đúng:
A.Các phần tử nước ở M và N đều đứng yên
B. Cả M và N đều dao động
C. M đứng yên , N dao động
D. N đứng yên , M dao động.
------------------------------------------------
Câu 3:Cuộn sơ cấp của MBA nối với nguồn điện xoay chiều, cuộn thứ cấp nối với điện trở tải. Dòng điện ở 2 cuộn sẽ thay đổi thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra?
A. Dòng sơ cấp tăng , dòng thứ cấp giảm.
B. Dòng sơ cấp giảm , dòng thứ cấp tăng.
C.Cả 2 đều giảm
D.Cả 2 đều tăng.

Thầy và các bạn giải thích chi tiết giúp em 3 câu này với ạ . Em nghĩ đáp án là 1 D, 2 A, câu 3  đáp án của nó là A nhưng em nghĩ dòng trong 2 cuộn biến đổi cùng tăng cùng giảm nên đáp án là C , không biết có sái ở đâu không ? mong thầy và các bạn giúp đỡ . [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi lý thuyết nhờ thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:56:14 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Cho hai bóng đèn (sợi đốt) hoàn toàn giống nhau cùng chiếu sáng vào một bức tường thì:
A. Ta có thể quan sát được một hệ vân giao thoa nếu hai bóng đèn đặt ở vị trí thích hợp.
B. Không quan sát được hệ vân giao thoa vì ánh sáng phát ra từ hai nguồn tự nhiên ,độc lập không bao giờ là sóng kết hợp.
C. Không quan sát được vân giao thoa , vì ánh sáng do đèn phát ra không phải là ánh sáng đơn sắc.
D. Không quan sát được giao thoa vì đèn không phải nguồn sáng điểm .


Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi lý thuyết nhờ thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:58:00 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Câu 2: Hai nguồn phát sóng đồng bộ A và B nằm sâu trong bể nước . M và N là hai điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách từ mỗi điểm tới A, B bằng một số bán nguyên lần bước sóng . M nằm trên đoạn thẳng AB , N nằm ngoài đường thẳng AB. Chọn câu đúng:
A.Các phần tử nước ở M và N đều đứng yên
B. Cả M và N đều dao động
C. M đứng yên , N dao động
D. N đứng yên , M dao động.
-

Đáp án C
Sóng trong lòng chất lỏng là sóng dọc nên các dao động thành phần tại M cùng phương ( triệt tiêu nhau ) còn các dao động thành phần tại N không cùng phương ( không triệt tiêu nhau )


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu hỏi lý thuyết nhờ thầy cô và các bạn giúp
Gửi bởi: kuramaoct trong 04:42:12 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
em tưởng ở câu 1 hai bóng đèn hoàn toàn giống hệt nhau thì phát ra 2 ánh sáng là sóng kết hợp chứ ? còn câu 3 đáp án là A hay C ạ ?