Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 01:09:21 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7687Tiêu đề: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 01:09:21 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Mạch gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp. Điệp áp hiệu dụng lần lượt hai đầu mạch là 65V, hai đầu điện trở là 13V, hai đầu cuộn dây 13V, hai đầu tụ điện là 65V. Hệ số công suất của mạch bằng:
A.8/13
B.1/5
C.5/13
D.4/5

( câu này em tính hoài ko ra, mong thầy cô giúp đỡ)

Câu 2:Câu 2:Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 200V. Biết rằng công suất của động cơ 5,61kW và hệ số công suất bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là:
A.42,4A
B.30A
C.10A
D.14[tex]\sqrt{2}[/tex]


Câu 3:Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/2), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm:
A.[tex]\frac{1}{200}và\frac{3}{200}[/tex]
B.[tex]\frac{1}{400}và\frac{3}{400}[/tex]
C.[tex]\frac{1}{600}và\frac{3}{600}[/tex]
D.[tex]\frac{1}{600}và\frac{5}{600}[/tex]

Câu 4:Mức năng lượng En trong nguyên tử hidro được xác định E2=Eo/n2 ( trong đó n là số nguyên dương Eo là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi electron nhảy từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử hidro phát ra bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]o. Bước sóng của vạch H[tex]\alpha[/tex]
 là:
A.5,4[tex]\lambda[/tex]o
B.3,2[tex]\lambda[/tex]o
C.4,8[tex]\lambda[/tex]o
D.1,5[tex]\lambda[/tex]o

Câu 5: Bước sóng của các vạch trong vùng nhìn thấy của quang phổ hidro là  0,656[tex]\lambda[/tex]m;0,486[tex]\lambda[/tex]m; 0,434[tex]\lambda[/tex]m; 0,410[tex]\lambda[/tex]m. Bước sóng dài nhất trong dãy Pa-sen là?
A.1,965[tex]\lambda[/tex]m
B.1,675[tex]\lambda[/tex]m
C.1,685[tex]\lambda[/tex]m
D.1,875[tex]\lambda[/tex]m

câu 6:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,6m thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tap gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm, bước sóng của bức xạ [tex]\lambda[/tex]2là?
A.0,38m
B.0,4m
C.0,76m
D.0,65m


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:15:49 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Câu 3:Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/2), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm:
A.[tex]\frac{1}{200}và\frac{3}{200}[/tex]
B.[tex]\frac{1}{400}và\frac{3}{400}[/tex]
C.[tex]\frac{1}{600}và\frac{3}{600}[/tex]
D.[tex]\frac{1}{600}và\frac{5}{600}[/tex]Câu 3.chu kì T = 1/50 s
sau đó anh dùng giảng đồ vecto mà làm. => đ.án BTiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:01:05 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Mạch gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp. Điệp áp hiệu dụng lần lượt hai đầu mạch là 65V, hai đầu điện trở là 13V, hai đầu cuộn dây 13V, hai đầu tụ điện là 65V. Hệ số công suất của mạch bằng:
A.8/13
B.1/5
C.5/13
D.4/5

( câu này em tính hoài ko ra, mong thầy cô giúp đỡ)


Đây là một câu tính toán nhiều .
Không mất tính tổng quát ta xem I = 1 A . Ta có R = Zd = 13 ; Z = ZC = 65

Ta có : [tex]Z^{2} = R^{2} +  r^{2} + Z_{L}^{2} + Z_{C}^{2} + 2Rr -2Z_{L}Z_{C}[/tex]

Thay số ta được : [tex]65^{2} = 13^{2}+ 13^{2} + 65^{2} + 2.13r -2Z_{L}.65[/tex]

[tex]\Rightarrow r = 5Z_{L} - 13[/tex]

Mặt khác : [tex]R^{2} = r^{2} + Z_{L}^{2} = 25Z_{L}^{2} -130Z_{L} + 169 + Z_{L}^{2} = 169[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{L} = 5 \Omega \Rightarrow r = 12 \Omega[/tex]

[tex]\Rightarrow cos\varphi = \frac{R+r}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}} = 5/13[/tex]

Nếu em sợ không tổng quát thì cứ thêm I vào từng số hạng cũng có kết quả này !Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:51:36 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
câu 6:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1=0,6m thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tap gồm hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm, bước sóng của bức xạ [tex]\lambda[/tex]2là?
A.0,38m
B.0,4m
C.0,76m
D.0,65m
bạn tính được i1 = 1.8 mm.
từ M đến O có 3 VS cùng màu O,mà M là 1 trong 3, MO = 10.8 mm
=> khoảng cách từ VS cùng màu với O và gần O nhất, đến O là 10.8:3 = 3.6 mm
tại VS này bậc của lamda1 là 3.6: 1.8 = 2 và ta có: k1.lamda1 = k2.lamda2
=> lamda2 = 1.2/k2 và lamda2 thuộc 0.38 - 0.76 micromet, t tìm được k2 = 2,3. loại k2 = 2 vì cho lamda 2 trùng với lamda1. Nên đáp án là 0.4 micromet


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:06:18 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Câu 4:Mức năng lượng En trong nguyên tử hidro được xác định E2=Eo/n2 ( trong đó n là số nguyên dương Eo là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi electron nhảy từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử hidro phát ra bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]o. Bước sóng của vạch H[tex]\alpha[/tex]
 là:
A.5,4[tex]\lambda[/tex]o
B.3,2[tex]\lambda[/tex]o
C.4,8[tex]\lambda[/tex]o
D.1,5[tex]\lambda[/tex]o


khi electron nhảy từ quỹ đạo thứ [tex]n_1[/tex] đến quỹ đạo thứ [tex]n_2[/tex] thì phát ra bức xạ


[tex]\lambda =\frac{hc}{w_0(\frac{1}{n_2^2}-\frac{1}{n_1^2})}=\frac{9,1337.10^{-8}}{\frac{1}{n_2^2}-\frac{1}{n_1^2}}[/tex]
  

bài ra: [tex]\lambda _0=\frac{9,1337.10^{-8}}{\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}}=\frac{4}{3}.9,1337.10^{-8}[/tex]

[tex]\lambda =\frac{9,1337.10^{-8}}{\frac{2}{1^2}-\frac{1}{3^2}}=\frac{36}{5}.9,1337.10^{-8}=5,4\lambda _0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:23:44 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Câu 5: Bước sóng của các vạch trong vùng nhìn thấy của quang phổ hidro là  0,656[tex]\lambda[/tex]m;0,486[tex]\lambda[/tex]m; 0,434[tex]\lambda[/tex]m; 0,410[tex]\lambda[/tex]m. Bước sóng dài nhất trong dãy Pa-sen là?
A.1,965[tex]\lambda[/tex]m
B.1,675[tex]\lambda[/tex]m
C.1,685[tex]\lambda[/tex]m
D.1,875[tex]\lambda[/tex]mcông thức mà em đưa ra ở bài 4:
[tex]\lambda =\frac{9,1337.10^{-8}}{\frac{1}{n_2^2}-\frac{1}{n_1^2}}[/tex]

"Bước sóng dài nhất trong dãy Pa-sen là" ứng với n1=4 và n2=3
thay vào => Đ.án C

cách giải này k cần đọc thông tin đằng trc chỉ cần xem câu hỏi vẫn có thể trả lời đc, nhưng chỉ đc áp dụng với những bài mà kết quả cách xa nhau VD như bài trên


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:57:44 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Câu 2:Câu 2:Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 200V. Biết rằng công suất của động cơ 5,61kW và hệ số công suất bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là:
A.42,4A
B.30A
C.10A
D.14[tex]\sqrt{2}[/tex]


Công suất của động cơ: [tex]P=3UIcos\varphi[/tex] (Vì có 3 pha)

[tex]\Rightarrow I = \frac{P}{3Ucos\varphi }=\frac{5,61.10^{3}}{3.200.0.85}=11 \: (A)[/tex]

Em có chép lộn đáp án không vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ em về các đề thi thử của các trường
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 09:58:54 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Câu 2:Câu 2:Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 200V. Biết rằng công suất của động cơ 5,61kW và hệ số công suất bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là:
A.42,4A
B.30A
C.10A
D.14[tex]\sqrt{2}[/tex]


Công suất của động cơ: [tex]P=3UIcos\varphi[/tex] (Vì có 3 pha)

[tex]\Rightarrow I = \frac{P}{3Ucos\varphi }=\frac{5,61.10^{3}}{3.200.0.85}=11 \: (A)[/tex]

Em có chép lộn đáp án không vậy?

Dạ không thầy ơi, mà đáp án đề này ghi là đáp án A nên em không hiểu mới post lên cho thầy giúp. Em nghĩ đề này cho sai rồi.