Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 10:43:18 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7685Tiêu đề: giải thích câu sóng này cho mình với
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:43:18 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
1 sóng dọc truyền đi theo trục Ox, v=2m/s. pt dđ tại O là: x=sin(20pi.t - pi/2) (mm). sau thời gian t=0.275s thì tại 1 điểm M trên Ox cách O 1 khoảng 1.3m có trạng thái chuyển động là:
A. từ cân bằng đi lên
B. từ cân bằng sang phải
C. từ cân bằng sang trái
D. từ li độ cực đại sang trái

Đáp án là C. mình không hiểu tại sao nó lại sang phải trái mà không phải là lên xuống  :-\


Tiêu đề: Trả lời: giải thích câu sóng này cho mình với
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:32:15 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
1 sóng dọc truyền đi theo trục Ox, v=2m/s. pt dđ tại O là: x=sin(20pi.t - pi/2) (mm). sau thời gian t=0.275s thì tại 1 điểm M trên Ox cách O 1 khoảng 1.3m có trạng thái chuyển động là:
A. từ cân bằng đi lên
B. từ cân bằng sang phải
C. từ cân bằng sang trái
D. từ li độ cực đại sang trái

Đáp án là C. mình không hiểu tại sao nó lại sang phải trái mà không phải là lên xuống  :-\

Sóng dọc mà bạn :D. Sóng dọc thì các phần tử dao động theo phương trùng phương truyền sóng, có nghĩa là chỉ sang trái hoặc sang phải làm j đi lên đi xuông như bạn nói :D


Tiêu đề: Trả lời: giải thích câu sóng này cho mình với
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 08:01:02 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
@@ quên mất. tks :D