Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: los2v3_4ever trong 09:31:28 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7682Tiêu đề: phóng xạ khó
Gửi bởi: los2v3_4ever trong 09:31:28 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Cho Khối chất phóng xạ có độ phóng xạ là Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau.Chu kỳ bán rã của chúng lần lượt là T1 = 2h và T2 = 3h.Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại:
A: 3Ho/16
B: 3Ho/8
C: 5Ho/8
D: 5Ho/16
Đáp án là A
Cho em hỏi thêm là tần số của sóng điện từ trong các môi trường có phụ thuộc vào tần số sóng không.Em nghĩ chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: kydhhd trong 09:45:59 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
[tex]H_{1}=\frac{H_{0}}{2.2^{\frac{t}{T_{1}}}}[/tex]
[tex]H_{2}=\frac{H_{0}}{2.2^{\frac{t}{T_{2}}}}[/tex]
[tex]H1+H2=\frac{H_{0}}{2}(\frac{1}{2^{3}}+\frac{1}{2^{2}})=\frac{3H_{0}}{16}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:52:23 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
[tex]H_{1}=\frac{H_{0}}{2.2^{\frac{t}{T_{1}}}}[/tex]
[tex]H_{2}=\frac{H_{0}}{2.2^{\frac{t}{T_{2}}}}[/tex]
[tex]H1+H2=\frac{H_{0}}{2}(\frac{1}{2^{3}}+\frac{1}{2^{2}})=\frac{3H_{0}}{16}[/tex]

số hạt nhân ban đầu giống nhau. vậy
Ho1=lamda1.No
Ho2=lamda2.No
Tại sau ở đây giải là Ho1=Ho2=Ho/2 ?


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: milocuame trong 12:18:42 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
[tex]H_{1}=\frac{H_{0}}{2.2^{\frac{t}{T_{1}}}}[/tex]
[tex]H_{2}=\frac{H_{0}}{2.2^{\frac{t}{T_{2}}}}[/tex]
[tex]H1+H2=\frac{H_{0}}{2}(\frac{1}{2^{3}}+\frac{1}{2^{2}})=\frac{3H_{0}}{16}[/tex]

số hạt nhân ban đầu giống nhau. vậy
Ho1=lamda1.No
Ho2=lamda2.No
Tại sau ở đây giải là Ho1=Ho2=Ho/2 ?


Thầy ngulau211 xem giúp e giải thế này đúng không ạ?
 , H0 tỉ lệ nghịch với T
 , mà H01 + H02 = H0
H01= 0,4H0, H02= 0,6H0
Tại t: H = H1 + H2 =  = 7H0/40


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: beokute trong 09:30:07 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2012
Cho Khối chất phóng xạ có độ phóng xạ là Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau.Chu kỳ bán rã của chúng lần lượt là T1 = 2h và T2 = 3h.Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại:
A: 3Ho/16
B: 3Ho/8
C: 5Ho/8
D: 5Ho/16
Đáp án là A
Cho em hỏi thêm là tần số của sóng điện từ trong các môi trường có phụ thuộc vào tần số sóng không.Em nghĩ chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.
Ho cua 2 chat la khac nhau ma.lam sao thay duoc nhu the


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: havang1895 trong 07:52:55 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Cho Khối chất phóng xạ có độ phóng xạ là Ho, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt ban đầu bằng nhau.Chu kỳ bán rã của chúng lần lượt là T1 = 2h và T2 = 3h.Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại:
A: 3Ho/16
B: 3Ho/8
C: 5Ho/8
D: 5Ho/16
Đáp án là A
Cho em hỏi thêm là tần số của sóng điện từ trong các môi trường có phụ thuộc vào tần số sóng không.Em nghĩ chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.

Ho = No.ln2.(1/2 +1/3) = No.ln2.5/6

sau 6h

H = H1 + H2 = No.ln2.(1/2.1/8 +1/3.1/4) = No.ln2.7/48 = No.ln2.5/6.7/40 = 7/40.Ho


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: kydhhd trong 08:22:49 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
[tex]Ho1=\lambda 1N0/2=No; Ho2=\lambda 2No/2[/tex]=3/2No
[tex]H01+H02=H0=No+3/2No=5/2No[/tex] No=2/5Ho
Sau 6 giờ H1=Ho1[tex]\frac{1}{2^{3}}[/tex]
H2=Ho2[tex]\frac{1}{2^{2}}[/tex]
H1+H2= [tex]\frac{Ho1}{2^{3}}+\frac{Ho2}{2^{2}}=No(\frac{1}{8}+\frac{3}{2}.\frac{1}{4})=\frac{2}{5}Ho\frac{1}{2}=Ho/5[/tex]
Không thấy đáp số nàoTiêu đề: Trả lời: phóng xạ khó
Gửi bởi: havang1895 trong 09:25:30 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
[tex]Ho1=\lambda 1N0/2=No; Ho2=\lambda 2No/2[/tex]=3/2No
[tex]H01+H02=H0=No+3/2No=5/2No[/tex] No=2/5Ho
Sau 6 giờ H1=Ho1[tex]\frac{1}{2^{3}}[/tex]
H2=Ho2[tex]\frac{1}{2^{2}}[/tex]
H1+H2= [tex]\frac{Ho1}{2^{3}}+\frac{Ho2}{2^{2}}=No(\frac{1}{8}+\frac{3}{2}.\frac{1}{4})=\frac{2}{5}Ho\frac{1}{2}=Ho/5[/tex]
Không thấy đáp số nàoNHầm chỗ bôi đỏ rồi. Xem lại nhé