Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: LamMap17 trong 05:02:32 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7679Tiêu đề: Một vài bài toán trích từ đề thi thử.
Gửi bởi: LamMap17 trong 05:02:32 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 1 : Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không giãn, đầu trên của sợi dây buộc cố định .Bỏ qua ma sát và lực cản không khí.Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc [TEX] \alpha [/TEX] (rad) nhỏ rồi thả nhẹ . Tỉ số giữa độ lơn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và tại vị trí biên :
A. [TEX] \alpha [/TEX]          B. [TEX] 1,73 \alpha [/TEX]            C.[TEX] 10 \alpha [/TEX]     D . [TEX] 0 [/TEX]
Câu 2 : Cho vật dao động điều hòa với phương trình [TEX] x=2cos ( 2\pi t + \frac{\pi}{3}) [/TEX] . Tìm li độ gia tốc của vật khi vật đi được quãng đường 74,5 cm .
Câu 3 :Lăng kính tiết diện là tam giác đều ABC , góc chiết quang A , mặt bên có độ rông [TEX] a = 10 cm [/TEX] . Chiếu tia sáng trắng tới mặt AB của lăng kính theo phương song song với BC  sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB đến AC . Biết rằng chiết suất cuarlangw kính đối với ánh sáng đỏ vừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại AC và chiết suất đối với ánh sáng tím là [TEX] \sqrt{3} [/TEX] . Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC:
A . [TEX] 2,6 cm [/TEX]        B . [TEX] 0,337 cm [/TEX]     C. [TEX] 0,389 cm [/TEX]     D .  [TEX] 0,195 cm [/TEX]


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán trích từ đề thi thử.
Gửi bởi: toana1k89 trong 06:18:13 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
câu 1 dáp án là A vì tại VTCB gia tốc là gia tốc hướng tâm, còn ở biên la gia tốc tiếp tuyến


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài toán trích từ đề thi thử.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:16:31 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 2 : Cho vật dao động điều hòa với phương trình [TEX] x=2cos ( 2\pi t + \frac{\pi}{3}) [/TEX] . Tìm li độ gia tốc của vật khi vật đi được quãng đường 74,5 cm .
lúc t = 0: x=1 cm, v < 0. Một chu kì vật đi được đoạn đường 4A = 8 cm. vậy sau 9T vật đi được 72 cm,lúc này vật quay về vị trí x = 1 cm và tiếp tục chuyển động theo chiều âm them 2,5 cm nữa để được quãng đường 74,5 cm ( vẽ giản đồ dao động ) dễ thấy lúc này vật có li độ -1,5 cm.

[tex]a=-\omega^2.x=6{pi}^2[/tex]