Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 12:16:50 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7677Tiêu đề: Xin giúp bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoathekiet trong 12:16:50 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m=100g, lò xo có độ cứng k=100N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào làm cho con lắc dao động với biên độ lớn nhất ([tex]g=\pi^2[/tex])
A. [tex]F=F_0\cos (20\pi t + \pi/2)[/tex]
B. [tex]F=F_0\cos (10\pi t)[/tex]
C. [tex]F=F_0\cos (8\pi t)[/tex]
D. [tex]F=2F_0\cos (10\pi t + \pi/4)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: toana1k89 trong 06:20:16 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
đáp án D vì lúc đó xảy ra cộng hưởng và biên độ của F là 2F0 lớn hơn các lức conflại