Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 11:00:24 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7672Tiêu đề: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:00:24 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Cầu 1: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,6 \mu m[/tex] quan sát được 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] và [tex]\lambda _2[/tex] ta thấy từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng khác vân trung tâm cùng màu với màu của vân sáng trung tâm, M là một trong các vân đó, M cách vân sáng trung tâm 10,8 mm. Bước sóng của bức xạ thứ 2 là [tex]\lambda _2[/tex]:
A. [tex]0,4 \mu m[/tex]           B. [tex]0,76 \mu m[/tex]              C. [tex]0,65 \mu m[/tex]        D. [tex]0,45 \mu m[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Một số bài sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:16:03 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Thầy Triệu Bèo đã giải quyết đây rùi bạn: XEM LỜI GIẢI (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7001.msg32489#msg32489)  :P