Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minha47 trong 10:58:21 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7671Tiêu đề: Bài toán về con lắc lò xo
Gửi bởi: minha47 trong 10:58:21 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Cho một vật khối lượng M= 250(g) treo vào lò xo có độ cứng k=50 (N/m). Khi vật đang ở trạng thái cân bằng người ta đặt nhẹ nhàng lên vật M một vật khối lượng m, hệ dao động điều hòa. Đến vị trí cách vị trí ban đầu 2 cm thì vật có vận tốc v= 40 (cm/s). Cho g= 10 (m/s2).Tìm m?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo
Gửi bởi: kydhhd trong 11:26:16 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Độ giãn của lò xo khi treo vật M [tex]\Delta l1=\frac{Mg}{K}=\frac{0,25.10}{50}=5cm[/tex]
Độ giãn của lò xo khi vật có M và m [tex]\Delta l2=\frac{(M+m)g}{K}=0,2(M+m)[/tex]
Định luật bảo toàn cơ năng cho vị trí ban đầu và vị trí sau là
[tex]\frac{1}{2}K(\Delta l2-\Delta l1)^{2}=\frac{1}{2}Kx^{2}+1/2(M+m)v^{2}\Rightarrow 50(0,2(0.25+m)-0,05)^{2}=50.(0,2(0,25+m)-0,05-0,02)^{2}+(0,25+m).0,4^{2}[/tex]
Từ đó giải ra m=250g


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về con lắc lò xo
Gửi bởi: minha47 trong 11:53:23 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Cảm ơn vì nhận được trả lời của bạn!!
Hi vọng được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.