Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 10:49:45 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7670Tiêu đề: 2 BT năng lượng mạch dao động điện từ.cần giải đáp
Gửi bởi: huunam1993 trong 10:49:45 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
bai1
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/dn01.jpg)

Bài 2.
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/dn02.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT năng lượng mạch dao động điện từ.cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 10:58:43 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
cau1: Năng lượng điện trường cực đại [tex]W=\frac{1}{2}CU^{2}[/tex]
Thời điểm năng lượng điện trường gấp 2 năng lượng từ trường [tex]W=\frac{1}{2}CU'^{2}+\frac{1}{4}CU'^{2}[/tex]
[tex]\frac{1}{2}CU^{2}=\frac{1}{2}\frac{3}{2}CU'^{2}\Rightarrow U'=1,63V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT năng lượng mạch dao động điện từ.cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:08:01 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
cau2:
[tex]\frac{1}{2}Cu^{2}+\frac{1}{2}Li^{2}=\frac{1}{2}CU'^{2}+\frac{1}{2}Li'^{2}\Rightarrow C(1,2^{2}-0,9^{2})=0,005(2,4^{2}-1,8^{2}).10^{-6}\Rightarrow C=....[/tex]
Tính được C thay vào tính năng lượng


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT năng lượng mạch dao động điện từ.cần giải đáp
Gửi bởi: huunam1993 trong 11:15:26 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bạn ơi.thay vào CT nào tính năng lượng??


Tiêu đề: Trả lời: 2 BT năng lượng mạch dao động điện từ.cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 11:20:50 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bạn ơi.thay vào CT nào tính năng lượng??

[tex]W = \frac{1}{2}Cu^{2} + \frac{1}{2}Li^{2}[/tex]