Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:25:33 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7668Tiêu đề: Xin giúp bài điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: quocnh trong 10:25:33 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b4.s24.d3/8f6ed0a5fece1dec06df8e5d52924922_43310337.vly2.jpg) (http://www.upanh.com/vly2_upanh/v/1rxe1d2eeke.htm)
Xin các thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: kydhhd trong 10:41:37 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
[tex]P_{M}=\frac{U^{2}}{R}[/tex]
[tex]P=\frac{U^{2}}{R^{2}+(ZL-ZC)^{2}}R[/tex]
[tex]\frac{P_{M}}{P}=\frac{R^{2}+(ZL-ZC)^{2}}{R^{2}}=2\Rightarrow ZL-ZC=R; ZL-ZC=-R[/tex]
Thay số số vào thì tính ra kết quả


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:52:42 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b4.s24.d3/8f6ed0a5fece1dec06df8e5d52924922_43310337.vly2.jpg) (http://www.upanh.com/vly2_upanh/v/1rxe1d2eeke.htm)
Xin các thầy cô giúp
Ta có : [tex]P=\frac{U^2.cos(\varphi)^2}{R}[/tex]
[tex]P_{max}=\frac{U^2}{2R}[/tex]
[tex]==> GT P=P_{max}/2 ==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2} ==> |ZL-ZC|=R[/tex]
[tex]Th1 : ZL-ZC=R ==> LC\omega^2-1=R.C\omega [/tex]
[tex]==> 10^{-5}\omega^2-\frac{1}{200\pi}.\omega -1=0 ==> \omega=1630rad/s[/tex]

[tex]Th2 : ZL-ZC=-R ==> LC\omega^2-1=-R.C\omega [/tex]
[tex]==> 10^{-5}\omega^2+\frac{1}{200\pi}.\omega -1=0 ==> \omega=61,3rad/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều trong đề thi thử
Gửi bởi: quocnh trong 09:42:31 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b4.s24.d3/8f6ed0a5fece1dec06df8e5d52924922_43310337.vly2.jpg) (http://www.upanh.com/vly2_upanh/v/1rxe1d2eeke.htm)
Xin các thầy cô giúp
Ta có : [tex]P=\frac{U^2.cos(\varphi)^2}{R}[/tex]
[tex]P_{max}=\frac{U^2}{2R}[/tex]
[tex]==> GT P=P_{max}/2 ==> cos(\varphi)=\frac{\sqrt{2}}{2} ==> |ZL-ZC|=R[/tex]
[tex]Th1 : ZL-ZC=R ==> LC\omega^2-1=R.C\omega [/tex]
[tex]==> 10^{-5}\omega^2-\frac{1}{200\pi}.\omega -1=0 ==> \omega=1630rad/s[/tex]

[tex]Th2 : ZL-ZC=-R ==> LC\omega^2-1=-R.C\omega [/tex]
[tex]==> 10^{-5}\omega^2+\frac{1}{200\pi}.\omega -1=0 ==> \omega=61,3rad/s[/tex]

Vậy là đề cho không có đáp án hả thầy