Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vietdungno1 trong 10:09:05 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7667Tiêu đề: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: vietdungno1 trong 10:09:05 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Câu 28: Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ 0,1 rad. Bỏ qua mọi ma sát. Tỉ số giữa gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng là : ?
Câu 29: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời ai bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1=0,6 mic.m và lamda2. Khoảng cách hai khe là 0,2mm, khoảng cách từ các khe đến màn D là 1m. Trong khoảng rộng L=24mm trên màn, đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Tính bước sóng lamda ?
Câu 41 : Một con lắc đơn dao động bé với chu kỳ T được đặt vào trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Khi quả cầu của con lắc tích điện Q1 thì chu kỳ cuă con lắc là T1=5T. khi quả cầu của con lắc tích điện Q2 thì chu kỳ của con lắc là T2=5/7T. Tỉ số giữa hai điện tích là : ?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:31:29 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Câu 29: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời ai bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1=0,6 mic.m và lamda2. Khoảng cách hai khe là 0,2mm, khoảng cách từ các khe đến màn D là 1m. Trong khoảng rộng L=24mm trên màn, đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Tính bước sóng lamda ?


Em lưu ý về tiêu đề nên thật gọn !

Khoảng vân của bức xạ 1 : i1 = 3mm

 Xét trong khoảng giữa hai vân trùng liên tiếp ( bề rộng 12mm) :

+ Tỉ số 12 :  i1 = 4    =>Số vân sáng của bức xạ 1 trong khoảng này là 3. mà số  vân sáng quan sát được 7  nên số vân sáng của bức xạ 2 là 4. Nghĩa là trong đoạn này có 5 khoảng vân của bức xạ 2 .

Vậy i2 = 12:5 = 2,4 mm  => lamđa 2 = 0,48 micrô m


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:40:48 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 28: Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ 0,1 rad. Bỏ qua mọi ma sát. Tỉ số giữa gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng là : ?
Gia tốc ở biên : [tex]a1=a_{tt}=g.sin(\alpha_0).[/tex]
Gia tốc ở VTCB: [tex]a2=a_{ht}=2g(1-cos(\alpha_0))[/tex]
==> a1:a2


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:01:33 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Câu 41 : Một con lắc đơn dao động bé với chu kỳ T được đặt vào trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Khi quả cầu của con lắc tích điện Q1 thì chu kỳ cuă con lắc là T1=5T. khi quả cầu của con lắc tích điện Q2 thì chu kỳ của con lắc là T2=5/7T. Tỉ số giữa hai điện tích là : ?
bài này nhiều công thức nên mình giải trong file đính kèm nhe.Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: canhbao trong 12:49:04 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Câu 29: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời ai bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1=0,6 mic.m và lamda2. Khoảng cách hai khe là 0,2mm, khoảng cách từ các khe đến màn D là 1m. Trong khoảng rộng L=24mm trên màn, đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Tính bước sóng lamda ?


Em lưu ý về tiêu đề nên thật gọn !

Khoảng vân của bức xạ 1 : i1 = 3mm

 Xét trong khoảng giữa hai vân trùng liên tiếp ( bề rộng 12mm) :

+ Tỉ số 12 :  i1 = 4    =>Số vân sáng của bức xạ 1 trong khoảng này là 3. mà số  vân sáng quan sát được 8  nên số vân sáng của bức xạ 2 là 5. Nghĩa là trong đoạn này có 6 khoảng vân của bức xạ 2 .

Vậy i2 = 12:6 = 2 mm  => lamđa 2 = 0,4 micrô m

Thầy ơi, thầy giải thích cho em vì sao số  vân sáng quan sát được 8 được không ah?


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:03:53 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012

Câu 29: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời ai bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1=0,6 mic.m và lamda2. Khoảng cách hai khe là 0,2mm, khoảng cách từ các khe đến màn D là 1m. Trong khoảng rộng L=24mm trên màn, đếm được 17 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 3 vân trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Tính bước sóng lamda ?


Em lưu ý về tiêu đề nên thật gọn !

Khoảng vân của bức xạ 1 : i1 = 3mm

 Xét trong khoảng giữa hai vân trùng liên tiếp ( bề rộng 12mm) :

+ Tỉ số 12 :  i1 = 4    =>Số vân sáng của bức xạ 1 trong khoảng này là 3. mà số  vân sáng quan sát được 8  nên số vân sáng của bức xạ 2 là 5. Nghĩa là trong đoạn này có 6 khoảng vân của bức xạ 2 .

Vậy i2 = 12:6 = 2 mm  => lamđa 2 = 0,4 micrô m

Thầy ơi, thầy giải thích cho em vì sao số  vân sáng quan sát được 8 được không ah?
em xem hình xem, có lẽ thầy Dương nhầm 1 tý.


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp một số bài trong đề thi thử !
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:06:16 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Đúng là nhầm ! Cảm ơn Trieubeo đã chỉ ra chỗ sai ! Đã chỉnh lại lời giải !