Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 09:50:15 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7665Tiêu đề: Lập phượng trình dao động điều hòa.
Gửi bởi: the_blood159 trong 09:50:15 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
BÀi 1: Một vật ddđh với tần 2Hz, A=20cm, lập phượng trình lúc
      + Vật qua vị trí cân bằng theo chiều +
      + Vậy di qua vị trí có li độ là +10 theo chiều ngược chiều +
Bài 2: Một vật dao động diều hòa với A=8cm, T=2s, vật đi qua VTCB theo chiều +, lập phương trình

Cho em hỏi làm sao xác định pha của dao động, có cách nào xác định nhanh không?


Tiêu đề: Trả lời: Lập phượng trình dao động điều hòa.
Gửi bởi: Daniel Phung trong 11:56:14 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bài 1: A=20cm
từ f = 2Hz suy ra w=4[tex]\pi[/tex] (rad/s)
+ Vật qua VTCB theo chiều (+) thì [tex]\varphi =-\pi /2[/tex] (rad)
vậy pt: x=20cos(4[tex]\pi t[/tex]-[tex]\pi /2[/tex])   cm
+ Vật qua vị trí x = 10 cm theo chiều âm thì giải cụ thể như sau:
(http://i1091.photobucket.com/albums/i393/shenlong21/1-1.jpg)
vậy pt: x=20cos(4[tex]\pi t[/tex]+[tex]\pi /3[/tex])   cm

bạn lưu ý: vì v=-Aw.sin(wt+[tex]\varphi[/tex]) nên tại thời điểm t = 0 thì v=-Aw.sin([tex]\varphi[/tex]). dấu trừ cho thấy khi v<0 thì [tex]\varphi >0[/tex] và ngược lại.

trường hợp vật qua VTCB theo chiều âm hay dương bạn có thể tham khảo cách giải ở dướiTiêu đề: Trả lời: Lập phượng trình dao động điều hòa.
Gửi bởi: Daniel Phung trong 12:03:18 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2012
Bài 2: Tương tự
A=8cm
T=2s, suy ra w = [tex]\pi[/tex] (rad/s)
Để tìm [tex]\varphi[/tex] ta giải hệ sau:
(http://i1091.photobucket.com/albums/i393/shenlong21/1-2.gif?t=1334163579)

Vật qua VTCB theo chiều dương nên [tex]\varphi =-\pi /2[/tex] (rad)

vậy pt: x = 8cos([tex]\pi t-\pi /2[/tex])  cm